Turizm Fakültesi


AHTR Journal

Turizm Fakültesi tarafından yılda 2 kez “Advances in Hospitality and Tourism Research (AHTR) Journal” adlı uluslararası hakemli dergi çıkarılmaktadır. Dergide, konaklama ve turizm alanlarının teorik gelişimini açıkça geliştiren, yüksek kaliteli, hem kavramsal hem de ampirik, hakemli orijinal araştırma makaleleri yayımlanır.

Resmi web sayfası

Dergi Park


Son Güncelleme : 23 Aralık Cuma 2016
208