Turizm Fakültesi


AMFORHT

42

(Association Mondiale pour La Formation Hôtelière et Touristique)
AMFORHT (Dünya Turizm Eğitimi Birliği) kavramı Fransa’nın Nice kentinde 1969’da Dünya Turizm Örgütü’nün (WTO) eğitim alanının bir parçası olarak yaratılmıştır. AMFORHT’un amacı turizm endüstrine odaklanan ve endüstrinin değişen gereksinimlerini dünya çapında karşılayabilen bir turizm eğitimini tanımlamak, geliştirmek ve tutundurmak ve sürekli uyumlulaştırmaktır.

AMFORHT dünyadaki turizm okulları ve üniversiteler için uygun yaklaşımlar ve çözüm önerileri tanımlamak üzere kongreler düzenlemektedir. Bu kongrelerde uluslararası turizm örgütleri (WTO, ILO, IH&RA, FUAAV, vb.) eğitimciler (okullar, enstitüler ve üniversiteler) turizm eğitimine odaklanmış işbirliği ve görüş alışverişinde bulunurlar.

Fransa’nın Nice kentinde WTO Genel Sekreteri Francesco Frangialli’nin de katılımıyla 1998 yılında düzenlenen seminerde yeni AMFORHT doğmuştur (Dünya Turizm Eğitimi Birliği). Bu nedenle ilk otelcilik ve turizm eğitimi üzerine AMFORHT Dünya Forumu Şubat 2000’de Fransa’nın Nice kentinde düzenlenmiştir.

AMFORHT dört tür üyeden oluşur : Kurucu üyeler, yararlanıcı üyeler, aktif üyeler ve onursal üyeler.

Tüm üyeler turizmin üç ana ögesinden gelmektedir:

Turizm ve turizm eğitimi ile ilgili uluslararası örgütler Eğitim dünyası (okullar, üniversiteler, enstitüler) Endüstri dünyası (turizm, ağırlama, catering uzmanları ve danışmanları)

AMFORHT;

Staj ve istihdam arasında nitelikli bir bağ Kültürlerarası temas ve ortaklıklar Değişim, yenilikçi düşünce ve araştırma için araçlar Değerleri paylaşmak ve öğretim için arkadaşça ortam oluşturmaya çalışmaktadır.

AMFORHT’un eylem alanı turizm araştırmaları, istihdamı ve öğretimini içeren geniş anlamda tüm turizm eğitimini kapsamaktadır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız…


Son Güncelleme : 23 Aralık Cuma 2016
212