AMFORHT

42

(Association Mondiale pour La Formation Hôtelière et Touristique)
AMFORHT (Dünya Turizm Eğitimi Birliği) kavramı Fransa’nın Nice kentinde 1969’da Dünya Turizm Örgütü’nün (WTO) eğitim alanının bir parçası olarak yaratılmıştır. AMFORHT’un amacı turizm endüstrine odaklanan ve endüstrinin değişen gereksinimlerini dünya çapında karşılayabilen bir turizm eğitimini tanımlamak, geliştirmek ve tutundurmak ve sürekli uyumlulaştırmaktır.

AMFORHT dünyadaki turizm okulları ve üniversiteler için uygun yaklaşımlar ve çözüm önerileri tanımlamak üzere kongreler düzenlemektedir. Bu kongrelerde uluslararası turizm örgütleri (WTO, ILO, IH&RA, FUAAV, vb.) eğitimciler (okullar, enstitüler ve üniversiteler) turizm eğitimine odaklanmış işbirliği ve görüş alışverişinde bulunurlar.

Fransa’nın Nice kentinde WTO Genel Sekreteri Francesco Frangialli’nin de katılımıyla 1998 yılında düzenlenen seminerde yeni AMFORHT doğmuştur (Dünya Turizm Eğitimi Birliği). Bu nedenle ilk otelcilik ve turizm eğitimi üzerine AMFORHT Dünya Forumu Şubat 2000’de Fransa’nın Nice kentinde düzenlenmiştir.

AMFORHT dört tür üyeden oluşur : Kurucu üyeler, yararlanıcı üyeler, aktif üyeler ve onursal üyeler.

Tüm üyeler turizmin üç ana ögesinden gelmektedir:

Turizm ve turizm eğitimi ile ilgili uluslararası örgütler Eğitim dünyası (okullar, üniversiteler, enstitüler) Endüstri dünyası (turizm, ağırlama, catering uzmanları ve danışmanları)

AMFORHT;

Staj ve istihdam arasında nitelikli bir bağ Kültürlerarası temas ve ortaklıklar Değişim, yenilikçi düşünce ve araştırma için araçlar Değerleri paylaşmak ve öğretim için arkadaşça ortam oluşturmaya çalışmaktadır.

AMFORHT’un eylem alanı turizm araştırmaları, istihdamı ve öğretimini içeren geniş anlamda tüm turizm eğitimini kapsamaktadır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız…

Linklerimiz

Misyon

Türkiye turizminin kalbi olan Antalya’da bulunan Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi olarak misyonumuz turizm sektörünün gelişimine yönelik çözümler üretmek üzere;Temel işletmecilik ve turizm meslek formasyonuna (en az iki yabancı dile hakim, turizm sektöründe kullanılan bilgisayar yazılımlarına hakim, yurt içi ve/veya yurt dışı stajı yapmış, temel turizm meslek derslerinde teorik ve uygulamalı eğitim almış) sahip bireyler yetiştirmek, Bilimsel ve sektörel araştırmalar yapmak, Eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek, Projeler üretmek,Ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemektir.

Vizyon

Turizm ve akademi çevrelerinde; yetiştirdiği bireyler, yaptığı bilimsel çalışmalar ve yenilikler ile tanınan, sahip olduğu deneyim ve uzmanlık ile sözü geçen, geleceğe bakışı ve değişim yeteneği ile liderlik eden dünya çapında bir fakülte olmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Turizm Fakültesi 07058 Kampus – Antalya
Tel: 0 (242) 310 20 20
Tel: 0 (242) 227 46 70 - fax