Turizm Fakültesi


Bilimsel Etkinliklerimiz
Akademik Faaliyetin Adı Akademik Faaliyetin Türü Faaliyet Tarihi
1 TURSE Talks – Prof. Dr. Ebru İÇİGEN, Doç. Dr. Yıldırım YILMAZ İnstagram Canlı Yayını 2021
2 Pandemi Döneminde İşyerinde Eğitim Uygulaması Youtube Canlı Yayın 11.02.2021
3 GM Talks – Dekan V. Prof. Dr. Beykan ÇİZEL İnstagram Canlı Yayını 6.02.2021
4 GM Talks – Turizm Fakültesi Öğrencisi İlayda ÖZEL İnstagram Canlı Yayını 6.02.2021
5 Dijital Miras ve Kültür Turizmi: Sanal Gerçeklik Uygulamaları Zoom Canlı Yayını 30.12.2020
6 COVİD – 19’un Antalya Turizmine Etkileri: Çıkış Stratejileri Zoom Canlı Yayını 24.12.2020
7 Turizm Fakültesi Danışma Kurulu Toplantısı Ms Teams 23.12.2020
8 TKY Sistemi TSE Dış Tetkik Toplantısı Ms Teams 14.12.2020
9 COVİD – 19 Sürecinde Bireylerde İyilik Hali ve Fiziksel Aktivite Zoom Canlı Yayını 9.12.2020
10 TKY Sistemi İç Tetkik Toplantısı Ms Teams 8.12.2020
11 DAAD Bilgilendirmesi – Öğrencilere Ms Teams 11.11.2020
12 Kariyer.net’ten Kariyer Tüyoları Zoom Canlı Yayını 6.11.2020
13 Online Dersler-4: “Lisansüstü Öğrenci Danışmanlığı” Panelisti Dekan Prof. Dr. Beykan ÇİZEL Zoom Canlı Yayını 27.10.2020
14 Bölümlerin Birinci Sınıf Öğrencileriyle Tanışma Toplantıları (Welcome Meeting with First-year-student) Ms Teams 16.10.2020
15 YKS Öncesi Fakülte Tanıtımları (Introduction of the Faculty Before National University Exam) İnstagram Canlı Yayını 6.08.2020
16 Antalya Destination Guide From Kaş to Gazipaşa Kitap 17.06.2020
17 YKS Öncesi Fakülte Tanıtımları İnstagram Canlı Yayını 28-29.05.2020
18 “VARIOUS DESTINATIONS IN TURKEY” adlı Plenary Session Presentation in Russia Uluslararası Sempozyum 19.05.2020
19 Dekanlar Paneli – Panelist Dekan Prof. Dr. Beykan ÇİZEL Youtube Canlı Yayın 11.05.2020
20 Tourism 360 Program Konuğu – Dekan Prof. Dr. Beykan ÇİZEL İnstagram Canlı Yayını 16.04.2020
21 Çiftçi Ş.F., Çizel B., “Predictors of e-trust for Web-based travel intermediaries: a survey on Istanbul visitors”, JOURNAL OF HOSPITALITY AND TOURISM TECHNOLOGY, no.4, pp.667-680, 2020 (Link) Uluslararası Makale (SSCI) 2020
22 Ceylan D., Çizel B., Karakaş H., “Destination image perception patterns of tourist typologies”, INTERNATIONAL JOURNAL OF TOURISM RESEARCH, vol.1, pp.40-40, 2020 (Link) Uluslararası Makale (SSCI) 2020
23 Atabay L., Çizel B., “Comparative Content Analysis of Hotel Reviews by Mass Tourism Destination”, JOURNAL OF TOURISM AND SERVICES, no.11, pp.147-166, 2020 (Link) Uluslararası Makale (ESCI) 2020
24 Ajanovic E., Çizel B., “DECONSTRUCTING PERSUASIVENESS OF ONLINE HOTEL REVIEW PLATFORMS “, Tourism Analysis, vol.25, pp.319-333, 2020 (Link) Uluslararası Makale (ESCI) 2020
25 Özcan S., Çizel B., “Seyahat Acentası Enformasyon Sistem Başarısının Kullanıcı Perspektifinden İncelenmesi”, Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, vol.10, no.1, pp.363-380, 2020 (Link) Uluslararası Makale (Diğer İndex) 2020
26 Atabay E., Çizel B., “İmleç İzleme Yöntemiyle Otel Web sitesi Ziyaretçilerinin Görsel İlgisinin Analizi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.21, no.1, ss.41-58, 2020 (Link) Uluslararası Makale (Diğer İndex 2020
27 Ceylan D., Çizel B., “”Testing Destination Image Scale Invariance For Intergroup Comparison””, Tourism Analysis, vol.25, no.2, pp.239-251, 2020 (Link) Uluslararası Makale (ESCI) 2020
28 Almaz F., Barca M., Çizel B., “Uygulamada Strateji Yaklaşımının Disiplin Temelleri: Giddens’ın Yapılaşma Kuramı”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.20, no.1, ss.319-338, 2020 (Link) Uluslararası Makale (Diğer İndex 2020
29 Ceylan D., Çizel B., Karakaş H., “Cross-nationality importance performance analysis of Middle East all-inclusive mass tourism destination image”, Journals Journal of Hospitality and Tourism Insights, vol.1, no.1, pp.1-1, 2020 (Link) Uluslararası Makale (ESCI) 2020
30 Çizel B., Selçuk O., Atabay E., “Ortak Yöntem Yanlılığı Üzerine Sistematik Bir Yazın Taraması”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.31, ss.7-18, 2020 (Link) Uluslararası Makale (Diğer İndex
31 Aybar  D.H.. İçigen E., Yeni Bir Destinasyon Olan Salda Gölü İle İlgili İnternet Haberleri Üzerine Bir İçerik Analizi, Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi (MJH), vol.X, pp.49-59. Makale-Uluslararası Indeks 2020
32 Çalışkan O. İçigen E., Yiyecek İçecek İşletmelerinde Hizmet Kalitesi, TURİZM İŞLETMELERİNDE YÖNETİM UYGULAMALARI, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.89-111. Kitap Bölümü-Uluslararası 2020
33 Group in Organizations and Team Management, Reading in Management, University of South Florida M3 Publishing,pp.210-229. Kitap Bölümü-Uluslararası 2020
34 Aybar  D.H.. İçigen E., Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik, İŞLETMELERDE ETİK YAKLAŞIMLAR, Dora Basım Ana Yayıncılık, Bursa, ss.261-286. Kitap Bölümü-Ulusal 2020
35 Akbulut O., Ekin Y., “Precautions Taken Against the COVID-19 by Presidency of Religious Affairs in terms of Hajj and Umrah pilgrimage: The case of Turkey”, International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, vol.8, no.7, pp.163-169, 2020 (Link) Uluslararası Alan Endeksli Makale – SCOPUS 2020
36 Ekin Y., “Mesut Arıkan ve Topçu Kebap”, in: TÜRK TURİZMİNE KANAT GERENLER IV: Gastronomi ve Eğlence İşletmecileri, Nazmi Kozak, Metin Kozak, Eds., Detay Yayıncılık, Ankara, pp.155-160, 2020 Kitap Bölümü-Uluslararası 2020
37 Anadolu’da İnanç Turizmi: Fenomenler, Efsaneler, Kişiler ve Mekanlar Kitap -Ulusal 2020
38 Hz. Mevlana: Türk-İslam Kültüründe Rönesans Dönemini Yaşatan Sufi Kitap Bölümü-Ulusal 2020
39 Sinema Sanatı ve Turizm Destinasyonları Kitap Bölümü-Ulusal 2020
40 Mehmet Akdağ: Bir Alınyazısı Efsanesi – 7 Mehmet Antalya Kitap Bölümü-Ulusal 2020
41 Push Motivation Based Emotional Arousal: A Research Study in a Coastal Destination Makale-Uluslararası 2020
42 Do Experiential Destination Attributes Create Emotional Arousal and Memory? A Comparative Research Approach Makale-Uluslararası 2020
43 Ritual Content of Bocuk Night As a Heritage In Turkish Culture: A Phenomenological Research Makale-Uluslararası 2020
44 How does Perceived Crowding Moderate Tourist Shopping Experience and Satisfaction Relationship Makale-Uluslararası 2020
45 Sustainable Tourism and The Roles of Tour Guides in Destinations: A Qualitative Case Study in Turkey Makale-Uluslararası 2020
46 Olumsuz Güncel Gelişmelerin ve Krizlerin Türk Turizmine Etkileri: Profesyonel Turist Rehberlerinin Değerlendirmeleri ve Sektörel Çözüm Önerileri Makale-Ulusal 2020
47 TOURIST PERCEPTIONS ABOUT FOOD SERVICE CHARACTERISTICS IN ACCOMMODATION ENTERPRISES: AN IMPORTANTANCE-PERFORMANCE ANALYSIS, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, pp.656-680 Uluslar arası Makale ESCI 2020
48 The Mediating Role of Leisure Time Management in The Effect of Stress Coping Methods on Leisure Satisfaction among Tourist Guides , Journal of Recreation and Tourism Research , pp.150-189, Uluslar arası Makale Diğer 2020
49 KENTSEL REKREATİF PARK KATILIM ENGELLERİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, pp.426-436 Uluslar arası Makale Diğer 2020
50 Turizm Rehberliği Bölümü Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri İle Rekreatif Faaliyetlere Katılım Engelleri İlişkisi, OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi,  ss.1-22 Uluslar arası Makale TR 2020
51 İnovasyon”, Turizm İşletmelerinde Güncel Stratejik Yaklaşımlar,  Detay Yayıncılık, Ankara, ss.1-14, Kitap Bölümü-Uluslararası 2020
52 Leisure and Wellness Perceptions of Tourism Workers in Work-Life Balance , in: Industrial and Managerial Solutions for Tourism Enterprises, , IGI Global pp.270-300 Kitap Bölümü-Uluslararası 2020
53 Senaryo Planlaması”, Turizm İşletmelerinde Güncel Stratejik Yaklaşımlar,  Detay Yayıncılık, Ankara, ss.174-18 Kitap Bölümü-Uluslararası 2020
54 Uyar M. Çalışkan O. Antalya Kitabı: Antalya’ da doğa ve Medeniyet 3 ” Yerel Mutfağın Dönüşümü Üzerine Örnek Olay İncelemesi. Palet yayınları Konya Uluslararası Kitap Bölümü- Blimsel Kitap 2020
55 Erdem Ö. Ve Çalışkan O. Turizm İşletmelerinde Yönetim Uygulamaları Ktabı içinde bölüm “Yiyecek İçecek İşletmelerinde Tedarik Zinciri ve Yönetimi” Detay Yayıncılık Ankara Uluslararası Kitap Bölümü- Blimsel Kitap 2020
56 Destination Image of Antalya from the Perspectives of Tourists Staying in Hospitality Establishments with the Concept of Halal Tourism Uluslararası Makale (ESCI) 2020
57 Effect of Job Involvement, “Organizational Commitment and Satisfaction on Turnover Intention: A Research in the City of Antalya Uluslararası Makale (Diğer indeksler) 2020
58 “A Field Study on the Relationship Between Personality and professional Commitment” Uluslararası Makale (Diğer indeksler) 2020
59 Turistlerin Helal Konseptini Uygulayan Otellerle İlgili Risk Algıları: Antalya Örneği Uluslararası Kongre (online) 2020
60 Dünyada Sağlık Turizminin Gelişimi ve Türkiye’deki Sağlık Turizmi Teşvikleri Uluslararası Kongre (online) 2020
61 Destinasyon İmajı Kapsamında Yapılan Çalışmaların Sistematik Derleme Yöntemiyle Değerlendirilmesi Uluslararası Kongre (online) 2020
62 Helal Turizm Konsepti: Kavramlar, Sertifikasyon ve Uygulamalar Uluslararası Kitap 2020
63 Örneklerle Turizm İşletmelerinde Sorun Çözme Ulusal Kitap 2020
64 Kariyer Rehberim Ulusal Kitap 2020
65 Image Analysis to Quantify Weight-length, Weight-area, and Change of Color of Three Commercial Mullidae Species during Cold Storage Uluslararası Makale 2021
66 Evaluation of  body weight and color  of cultured European catfish (Silurus glanis) and African catfish (Clarias gariepinus) using image analysis. Uluslararası Makale 2021
67 Yerel Halkın Gastronomi İmajı ve Yenilik Korkusu Algılarının Yiyecek Tüketim Niyetine Etkisi Ulusal Makale 2021
68 Determination of Length-Weight, Area-Weight, and Color of Cultured Meagre (Argyrosomus Regius Asso, 1801) by Image Analysis Uluslararası Sempozyum 2021
69 Evaluation of Texture Change Index, Energy and Entropy Values of Cultured Meagre (Argyrosomus regius Asso, 1801) by Image Analysis Uluslararası Sempozyum 2021
70 Vakum Altında Pişirme (Sous-Vide) Yöntemiyle Hazırlanan Hamsi Marinatlarının Bazı Duyusal ve Fiziksel Özellikleri Ulusal Sempozyum 2021
71 Environmentally responsible behavior of residents: impact of mindfulness, enjoyment of nature and sustainable attitude, Journal of Hospitality and Tourism Insights, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print Makale- Uluslararası 2021
72 Tatil Öncesi ve Sonrası Destinasyon İmajı Karşılaştırması: Alanya Örneği, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 17(2), 173-185 Makale- Ulusal 2020
73 Pre and Post Trip Antecedents of Destination Image for Non-visitors and Visitors: A Literature Review, International Journal of Tourism Research, 22(4), 518-535 Makale- Uluslararası 2020
74 Turist Perspektifinden Destinasyon İnovasyonu, Sosyal Bilimlerde İstatiksel Yaklaşımlar Lap Lambert, 80-106 Kitap Bölümü-Uluslararası 2020
75 The Mediating Role of Leisure Time Management in The Effect of Stress Coping Methods on Leisure Satisfaction among Tourist Guides “, Journal of Recreation and Tourism Research , vol.7, no.2, pp.150-189 Makale-Uluslararası 2020
76 TOURIST PERCEPTIONS ABOUT FOOD SERVICE CHARACTERISTICS IN ACCOMMODATION ENTERPRISES: AN IMPORTANTANCE-PERFORMANCE ANALYSIS”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.7, no.3, pp.656-680 Makale-Uluslararası 2020
77 Sürdürülebilir Kalkınma ve Turizm Bağlamında Kırsal Turizmin Yeri ve Önemi: Otantik Kırsal Turizm Projesi”, Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi, vol.4, no.1, pp.10-22 Makale-Uluslararası 2020
78 Kadın ve Turizm Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.4, no.1, ss.557-566 Makale-Uluslararası 2020
79 ENGELLİ DOSTU KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN STANDARTLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA”, in: İş Dünyası Metaforları: Akademik Değerlendirmeler, SRA Academic Press , Litvenya, pp.19-61 Kitap Bölümü-Uluslararası 2020
80 THE ROLE AND IMPORTANCE OF PUBLIC RELATIONS IN ACCESSIBLE TOURISM”, in: Human and Business Oriented Academic Research, SRA Academic Press , Litvenya, pp.1-17 Kitap Bölümü-Uluslararası 2020
81 Pre- and post-trip antecedents of destination image for non-visitors and visitors: A literature review”, INTERNATIONAL JOURNAL OF TOURISM RESEARCH, 22 (4): 518-535 Makale-SSCI 2020
82 Determination of Managers’ Attitudes Towards Eco-Labeling Applied in the Context of Sustainable Tourism and Evaluation of the Effects of Eco-Labeling on Accommodation Enterprises, SUSTAINABILITY, 11(18): 5069 Makale-SSCI 2019
83 OTELLERDEKİ HELAL TURİZM UYGULAMALARINDA OTEL YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA “, Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi (SAKTAD), 3: 182-207 Makale-Uluslararası index 2020
84 OTEL YÖNETİM SİSTEMLERİNİN UZMAN VE EĞİTİMCİLER PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA “, Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 2: 386-402 Makale-Uluslararası index 2019
85 “Ksanthos Antik Kentinden Kline Kapaklı Bir Lahit Parçası” Arkeoloji ve Sanat Dergisi, 163, s.  Makale 2020
86 TÜBİTAK (SOBAG) Covid 19 Özel Çağrısı 1001 Projesi”Kültür Turizminin Seyahat Kısıtlamalarından Kurtarılmasında Sanal Gerçeklik Kullanımı” Araştırmacı 2020

Son Güncelleme : 1 Eylül Çarşamba 2021
208