Turizm Fakültesi


UNWTO TedQual Denetimi Gerçekleştirildi

Dünya Turizm Örgütü tarafından verilen “Turizm Eğitiminde Kalite” Akreditasyonumuzun yenilenmesi için, UNWTO.TedQual Denetçisi Dr. Edith M. Szivas tarafından 14-16 Kasım 2017 tarihleri arasında Fakültemizde “yerinde denetim” gerçekleştirilmiştir. Denetim kapsamında Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim üyeleri dışında mevcut ve mezun öğrencilerimiz ve özel ve kamu sektör temsilcileri ile görüşüldü.

TedQual Audit Photo

0