Turizm Fakültesi


Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresinde “Hazırlanmakta Olan En İyi Doktora Tezi Ödülü”

Arş. Gör. Remziye EKİCİ tarafından hazırlanan ve Prof. Dr. Beykan ÇİZEL’in danışmanlığında yürütülen “Turizm Deneyimlerinin Turist Bakışı Tipolojilerine Göre Fotoğraflara Yansımalarının Analizi” başlıklı doktora tezi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde gerçekleştirilen 9.Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresinde “Hazırlanmakta Olan En İyi Doktora Tezi Ödülü”ne layık görülmüştür.

0