Turizm Fakültesi


TURİZM FAKÜLTESİ YATAY GEÇİŞ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI (GANO ile)

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarı Yılı’nda Fakültemizin açılan yatay geçiş kontenjanlarına yapılan toplam 40 adet başvurudan 21 tanesi Akdeniz Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge hükümlerine uygun olmadığı için reddedilmiştir. Diğer başvurular ise uygun görülmüştür.

Başvurusu uygun görülen adayların durumları Akdeniz Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge’nin Değerlendirme başlığı altındaki 11. Maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde adayların not ortalamaları itibariyle oluşturulan sıralamaya göre değerlendirilmiş ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

Gano ile Yatay Geçiş Raporu-2018

 

Doç.Dr. Tahir ALBAYRAK

Öğr. Gör. Hasan KINAY

Dr. Öğr. Üyesi. Yeşim HELHEL

0