Turizm Fakültesi


ENF101 ve ENF102 Kodlu Sınavlar Hakkında

ASOS sınav sistemine öğrenci giriş adımları ve sınav yönergesi Enformatik Bölüm Başkanlığı web sitesinde
http://enformatik.akdeniz.edu.tr/asos-sinav-sistemi-hakkinda/ adresinde açıklanmıştır

0