Turizm Fakültesi


2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44 üncü Maddesi (c) Fıkrasının, Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Diploma Programlarında Uygulanmasına İlişkin İşlemler;

* 26/11/2014 tarih 29187 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 Sayılı Kanunun 28’inci Maddesi gereğince değişiklik yapılan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesi (c) Fıkrasının, Üniversitemize bağlı ön lisans ve lisans diploma programlarında uygulanması için hazırlanan Esaslar ve İki Ek Sınavın Uygulanmasına İlişkin Takvim aşağıda yer almaktadır.

♦ İki Ek Sınava Başvuru yapmak için Tıklayınız.

** 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesinin (c) Bendi hükümleri gereğince; azami öğrenim süresi dolarak son sınıf öğrencisi olup hiç almadığı ders/dersleri bulunan öğrencilerin daha önce almadığı dersleri yaz öğretiminden alabileceğine karar verildiğine ilişkin 16.07.2021 tarih ve 50785 sayılı yazısını Üniversitelere bildirmiştir.
Söz konusu yazı gereğince hiç alınmayan dersler için “Akdeniz Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi” hükümleri doğrultusunda yaz öğretiminden ders alabilecek olup, bu süreçte başarısız ve devamsız derslerden iki ek sınav takviminde belirlenen tarihlerde sınavlardan yararlanılabilecektir.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı
Azami Öğrenim Süresi Dolan Ön Lisans ve Lisans Diploma Programları İçin
İki Ek Sınavlarına ilişkin Akademik Takvim
Bahar Yarıyılı
Birinci Ek Sınav için Başvuru Tarihleri 02-05 Ağustos 2021
Birinci Ek Sınav Tarihleri 09-13 Ağustos 2021
Birinci Ek Sınav Sonuçlarının OBS’ye Girilmesinin Son Günü 18 Ağustos 2021
İkinci Ek Sınav Başvuru Tarihleri 23-26 Ağustos 2021
İkinci Ek Sınav Tarihleri 31 Ağustos-03 Eylül 2021
İkinci Ek Sınav Sonuçlarının OBS’ye Girilmesinin Son Günü 08 Eylül 2021

★★★ Birim iletişim adresleri için tıklayınız…

0