Turizm Fakültesi


Suda Boğulma Olaylarının Önlenmesi

Suda Boğulma Olaylarının Önlenmesi konulu 2021/3 sayılı Genelge Valiliğimiz web sitesinde (http://www.antalya.gov.tr/il­yazi­isleri­mudurlugu­­­20213­
nolu­genelge­suda­bogulma­olaylarinin­onlenmesi) yayımlanmıştır.

0