Turizm Fakültesi


Öğrenci Temsilcisi Seçimi

Değerli Öğrencilerimiz,

Öğrenim görmekte olduğu bölümdeki öğrencileri, Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için her bölümden bir öğrenci temsilcisi belirlemek üzere seçim yapılacaktır.

Bölüm öğrenci temsilcisi adayı olmak isteyen öğrencilerimizin 19 Aralık 2021 tarihine kadar Dekanlığımıza başvuru (elden ya da e-posta ile) yapması gerekmektedir.

Öğrenci Temsilci Adaylık Başvurusunda İstenilen Belgeler

1) Aday olmak istediğini belirten dilekçe,

2) Seçimin yapılacağı eğitim-öğretim yılına ait öğrenci belgesi ve not ortalamasını gösterir belge,

3) Bir adet vesikalık fotoğraf,

4) Adli sicil kaydı, (e-devletten)

5) Herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair belge, (e-devletten)

Öğrenci Temsilci Adaylarında Aranacak Nitelikler

1- Fakültemizin en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,

2- Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

3- Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,

4- Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,

5- Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

6- Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü olması,

7- Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması, şartları aranır.

*Her bölüm için seçilen dört bölüm temsilcisi, kendi aralarından birini Fakülte Öğrenci Temsilcisi olarak seçeceklerdir.

Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Konseyi Seçimi Takvimi Ve Seçim Süreci için TIKLAYINIZ.
Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi için TIKLAYINIZ.
Dilekçe Örneği için TIKLAYINIZ.

NOT: Temsilci Seçimleri 23.12.2021 tarihinde saat: 13.00’de Fakültemizde yapılacaktır.

Fakültemiz Öğrenci Temsilci Adayları Listesi için TIKLAYINIZ.

0