Turizm Fakültesi


–Azami Süresini Dolduran Öğrenciler İçin Duyuru–

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

2547 Sayılı Kanunun 44 üncü Maddesinin (c) Bendi Kapsamında 

Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Öğrencilere 

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yapılacak Ek Sınavlara İlişkin Uygulama İlkeleri

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2547 Sayılı Kanunun 44 üncü Maddesinin (c) Bendine göre 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonunda azami öğrenim süresi dolan öğrenciler ile söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazılarına istinaden; COVİD 19 Pandemisi koşulları dikkate alınarak,  2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında bir defaya mahsus bu ilkelerde yer alan şartları sağlayan öğrenciler yapılacak ek sınavlara katılma hakkına sahiptir.

1- Başvuru Şekli: Ek sınavlara başvurular on-line yapacaktır.

BAŞVURULAR:

a) 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 ve 2020-2021 Eğitim Öğretim Yıllarında azami süresini dolduran son sınıf öğrencisi olarak ilişiği kesilen öğrenciler, başvuru linki için tıklayınız.

b) 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonunda azami süresini dolduran son sınıf öğrencileri, başvuru linki için tıklayınız.

2- Sınav Şekli: Sınavlar yüz yüze yapılacaktır.

3- Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle ilişiği kesilen önlisans-lisans öğrencileri bu ek sınav haklarından yararlanamazlar.

4- Azami öğrenim sürelerini dolduran son sınıf öğrencileri, müfredatında bulunan ve alması gereken iş yeri uygulaması dersi, tasarım dersi, proje dersi, staj, birim dışı uygulama, bitirme çalışması vb. dersler için yapılacak olan bu ek sınav haklarından yararlanamazlar.

5- Önlisans Öğrencileri İçin: 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yıllarında ek sınav hakkı verilip bu hakkından yararlanmayan önlisans programlarından ilişiği kesilen son sınıf öğrencileri, bu İlkelerin 4 üncü Bendi hükmünde yer alan dersler hariç, hiç almadıkları veya devam şartını yerine getirmedikleri ders/derslerde dahil başarısız oldukları bütün derslerden sınava girebilir. Söz konusu yıllarda verilen ek sınav haklarını kullanan öğrenciler bu sınavlardan yararlanamazlar.

6- Önlisans-Lisans Öğrencileri İçin: 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında ek sınav hakkı verilip bu hakkından yararlanmayan önlisans-lisans programlarından ilişiği kesilen son sınıf öğrencileri, bu İlkelerin 4 üncü Bendi hükmünde yer alan dersler hariç, hiç almadıkları veya devam şartını yerine getirmedikleri ders/derslerde dahil başarısız oldukları bütün derslerden sınava girebilir.

7- Önlisans-Lisans Öğrencileri İçin: 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında ek sınav hakkı verilip bu hakkından yararlanan önlisans-lisans programlarından ilişiği kesilen son sınıf öğrencileri, bu İlkelerin 4 üncü Bendi hükmünde yer alan dersler hariç, yalnızca hiç almadıkları derslerden sınava girebilir.

8- Önlisans-Lisans Öğrencileri İçin: 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonunda azami süresini dolduran son sınıf öğrencileri bu İlkelerin 4 üncü Bendi hükmünde yer alan dersler hariç, hiç almadıkları veya devam şartını yerine getirmedikleri ders/derslerde dahil başarısız oldukları bütün derslerden sınava girebilir.

9- Önlisans-Lisans Öğrencileri İçin: 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonunda azami süresini dolduran son sınıf öğrencilerinden; hiç almadıkları dersler hariç, başarısız oldukları bütün derslerden iki ek sınav hakkı kullanarak, sınavlar sonunda başarısız ve hiç almadıkları dersler dahil toplam ders sayısını en fazla beş ve altına düşürerek 3 yarıyıl ek süre kazanan öğrenciler ile iki ek sınav hakkını kullanmadan başarısız ders sayısı en fazla beş ve altında olduğu için 4 yarıyıl ek süre kazanan öğrenciler; 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aldıkları dersler ve bu İlkelerin 4 üncü Bendi hükmünde yer alan dersler hariç “hiç almadıkları” derslerden sınava girebilir.

10- Azami süresini dolduran öğrenciler “Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin Not ortalaması Başlıklı 34 üncü Maddesi hükümleri gereğince; son sınıfta olsalar dahi mezuniyet aşamasında olmadıkları için gerekli GANO’yu sağlasalar bile “DD ve DC” koşullu başarılı harf notu olan dersleri başarısız sayıldığından ek sınavlara girmek zorundadırlar.

11- Bu ilkelerde yer almayan uygulamaya ilişkin işlemler, Üniversitemiz “Akdeniz Üniversitesi 2547 Sayılı Kanunun 44 üncü Maddesinin (c) Bendinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar”ın, “Sınavların Uygulanması” ve “Sınavların Uygulanmasına İlişkin İşlem Akışı” Başlıklarında yer alan hükümler çerçevesinde yürütülür.

————————————————————————————————————————————————————————————-

  • 31.12.2021 tarih ve 29/02 sayılı Senato Kararı ile kabul edildi.
*** “Akdeniz Üniversitesi 2547 Sayılı Kanunun 44 üncü Maddesinin (c) Bendinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar” için Tıklayınız.
*** Birim İletişim adresleri için Tıklayınız.

 

Başvuru ve Sınav Takvimi
1. Ek Sınav Başvuru tarihleri:  03 – 31 OCAK 2022
1. Ek Sınav Tarihleri:  07-11 ŞUBAT 2022
1. Ek Sınav Sonuçlarının Otomasyon Sistemine Girilmesinin Son Günü:  15 ŞUBAT 2022
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
2. Ek Sınav Başvuru tarihleri:  16 – 18 ŞUBAT 2022
2. Ek Sınav Tarihleri:  28 ŞUBAT – 04 MART 2022
2. Ek Sınav Sonuçlarının Otomasyon Sistemine Girilmesinin Son Günü:  08 MART 2022
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Ders Kayıt Takvimi
Ek Sınavlar Sonrası Ders Kayıtlarının Yapılması:  * 09 – 11 MART 2022
 * (Ek sınava giren öğrencilerden iki ek sınav sonunda müfredatında bulunan ve öğrencinin alması gereken “iş yeri uygulaması dersi, tasarım dersi, proje dersi, staj, birim dışı uygulama, bitirme çalışması vb.” dersler dahil ders sayısını 5 ve altına indiren öğrenciler için ders kayıtları)

 

0