Turizm Fakültesi


2021-2022 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında Enformatik Bölümü Muafiyet Sınavı Hk.

2021-2022 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında Enformatik Bölümü tarafından ortak zorunlu olarak
okutulan ENF101 kodlu Bilgi Teknolojileri Kullanımı, ENF102 kodlu Bilgi ve İletişim Teknolojisi ve
ENF141 kodlu Usage of Information Technologies derslerini ilk defa alacak olan öğrenciler için
Muafiyet E-Sınavının ekte verilen Muafiyet E-Sınav Uygulama Kılavuzu’nda belirtilen esaslara göre 21
Şubat 2022 tarihinde saat 12:00’da ASOS sınav sistemi üzerinden, uzaktan ve tek oturumda yapılacaktır.

Duyuru 1 için TIKLAYINIZ...

Duyuru 2 için TIKLAYINIZ…

0