Turizm Fakültesi


Turizm Fakültesi’nin Uluslararası Akademik Başarısı

Fakültemiz Değerli Paydaşları,

2022 QS Dünya Üniversite Sıralamasında kullanılan beş bileşene (akademik itibar, işveren itibarı, makale başına araştırma alıntıları, H-endeksi, Uluslararası Araştırma Ağı (geniş fakülte alanına göre)) göre yapılan değerlendirme sonucunda, Hospitality & Leisure Management alanında Türkiye’den sadece Akdeniz Üniversitesi ile Boğaziçi Üniversitesi’nin yer aldığı sıralamada, Fakültemiz ilk 101-150 üniversite arasına girmiştir.

Sıralamalara https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2022/hospitality-leisure-management sayfasından ulaşılabilmektedir.

 

Bu başarının elde edilmesinde destek veren Üniversitemiz Rektörlüğü başta olmak üzere, tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanlığı

0