Turizm Fakültesi


2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Mazeret Sınavı Duyurusu

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında okutulmakta olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi (II) dersinin Ara Sınav Mazeret Sınavları 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 15:00’te ASOS
platformu üzerinden çevrimiçi olarak uygulanacaktır.

Türk Dili Bölüm Başkanlığı tarafından okutulmakta olan TDB 102, TDB 106 kodlu Türk Dili II ve TDB
121 kodlu Türk Dili dersinin 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınav mazeret sınavları
14 Mayıs 2022 Cumartesi günü ve saat 14.00’de ASOS platformu kullanılarak çevrimiçi yapılması
planlanmıştır.

 

0