En İyi Yüksek Lisans Tezi Ödülünü Fakültemiz Arş. Gör. Gökhan YILMAZ kazandı

Fakültemiz Araştırması Görevlisi Gökhan YILMAZ, 28 Nisan – 01 Mayıs 2016 tarihleri arasında Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen 8. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi’nde Doç. Dr. Bahattin ÖZDEMİR danışmanlığında hazırladığı “Turizm Destinasyonlarında Restoran Biçimleşmeleri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Kapadokya Örneği” isimli tez çalışması ile EN İYİ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖDÜLÜ kazanmıştır.

kapadokya-kongre

Linklerimiz

Misyon

Türkiye turizminin kalbi olan Antalya’da bulunan Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi olarak misyonumuz turizm sektörünün gelişimine yönelik çözümler üretmek üzere;Temel işletmecilik ve turizm meslek formasyonuna (en az iki yabancı dile hakim, turizm sektöründe kullanılan bilgisayar yazılımlarına hakim, yurt içi ve/veya yurt dışı stajı yapmış, temel turizm meslek derslerinde teorik ve uygulamalı eğitim almış) sahip bireyler yetiştirmek, Bilimsel ve sektörel araştırmalar yapmak, Eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek, Projeler üretmek,Ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemektir.

Vizyon

Turizm ve akademi çevrelerinde; yetiştirdiği bireyler, yaptığı bilimsel çalışmalar ve yenilikler ile tanınan, sahip olduğu deneyim ve uzmanlık ile sözü geçen, geleceğe bakışı ve değişim yeteneği ile liderlik eden dünya çapında bir fakülte olmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Turizm Fakültesi 07058 Kampus – Antalya
Tel: 0 (242) 310 20 20
Tel: 0 (242) 227 46 70 - fax