Turizm Fakültesi


En İyi Yüksek Lisans Tezi Ödülünü Fakültemiz Arş. Gör. Gökhan YILMAZ kazandı

Fakültemiz Araştırması Görevlisi Gökhan YILMAZ, 28 Nisan – 01 Mayıs 2016 tarihleri arasında Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen 8. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi’nde Doç. Dr. Bahattin ÖZDEMİR danışmanlığında hazırladığı “Turizm Destinasyonlarında Restoran Biçimleşmeleri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Kapadokya Örneği” isimli tez çalışması ile EN İYİ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖDÜLÜ kazanmıştır.

kapadokya-kongre


Son Güncelleme : 26 Aralık Pazartesi 2016
213