Erasmus +

Erasmus Öğrenim ve Staj Hareketliliği Programı’ndan faydalanmak isteyen öğrencilerimiz,

Erasmus Öğrenim ve Staj Hareketliliği kapsamında yurtdışında öğrenim görme ve gitmeden önce anlaşma sağlayacağınız bir işletmede staj yapma imkanınız bulunmaktadır.

Bu kapsamda, öğrencilerimizin Akdeniz Üniversitesi internet giriş sayfasında yer alan Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne ait linkten detaylı bilgi sağlamaları mümkündür. Erasmus “Giden Öğrenci” linkinde programın amacı, başvuru süreci ve tarihleri ile seçim kriterlerine ait detaylar yer almaktadır. Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi’nin İkili Anlaşmaları bulunan üniversitelerin listesi hem ilgili web sitesinin “Mevcut İkili Anlaşmalar” linkinde, hem de Fakültemiz web sayfasında yer alan Erasmus Değişim Programı linkinde sunulmuştur.

Gitmeden Önce:

Başvuru ve seçim süreci sonunda başarılı olan ve yurtdışı öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerimizin, karşı üniversiteye gitmeden önce Birim Koordinatörüne dilekçe ekinde üçer nüsha halinde (kendileri tarafından doldurulmuş ve imzalanmış) Learning Agreement ve Akademik Tanınma Belgesi sunmaları gerekmektedir. Bu belgeler, öğrencinin yurtdışında geçireceği yarıyıl/larda Fakültemizde alması gereken dersler ile gideceği üniversitede bu derslere eşlenik olarak almak istediği derslerin (toplam min.30 AKTS olması şartıyla) tespit edilmesi ve onaylanması amacıyla hazırlanmaktadır.

Başvuru ve seçim süreci sonunda staj başvuruları kabul edilen öğrencilerin ise gitmeden önce Birim Koordinatörüne dilekçe ekinde (kendileri ve staj yapacakları işletme yetkisi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış) üç nüsha Training Agreement sunmaları gerekmektedir. Staj yapılacak olan işletmenin faaliyet konusu, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu alan ile ilgili olmak zorundadır.

Döndükten Sonra:

Öğrencilerin öğrenim ve staj sürelerinin tamamlanmasını takiben, ülkemize dönüşlerinde Birim Koordinatörüne başvurmaları ve dilekçe ekinde (öğrenim gören öğrencilerin) Transcript of Records, (staj yapan öğrencilerin) Nihai Rapor Formu teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim alınan belgeler ve öğrencilerin başarı durumları Fakültemiz Yönetim Kurulu’nda değerlendirilerek, öğrencilerin ders eşleştirmeleri ve nihai  İşlemlerin zamanında ve eksiksiz gerçekleştirilebilmesi açısından, öğrencilerin gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ederiz.

Gerekli dökümanlar için tıklayınız.

İkili anlaşmalar için tıklayınız.

Doç. Dr. Osman ÇALIŞKAN – Uluslararası İlişkiler Birim Koordinatörü
Uzm. Dilek Hale AYBAR – Değişim Programları Bölüm Koordinatörü
 

Linklerimiz

Misyon

Türkiye turizminin kalbi olan Antalya’da bulunan Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi olarak misyonumuz turizm sektörünün gelişimine yönelik çözümler üretmek üzere;Temel işletmecilik ve turizm meslek formasyonuna (en az iki yabancı dile hakim, turizm sektöründe kullanılan bilgisayar yazılımlarına hakim, yurt içi ve/veya yurt dışı stajı yapmış, temel turizm meslek derslerinde teorik ve uygulamalı eğitim almış) sahip bireyler yetiştirmek, Bilimsel ve sektörel araştırmalar yapmak, Eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek, Projeler üretmek,Ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemektir.

Vizyon

Turizm ve akademi çevrelerinde; yetiştirdiği bireyler, yaptığı bilimsel çalışmalar ve yenilikler ile tanınan, sahip olduğu deneyim ve uzmanlık ile sözü geçen, geleceğe bakışı ve değişim yeteneği ile liderlik eden dünya çapında bir fakülte olmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Turizm Fakültesi 07058 Kampus – Antalya
Tel: 0 (242) 310 20 20
Tel: 0 (242) 227 46 70 - fax