Turizm Fakültesi


İşyerinde Eğitim (İntörn)

Öğrenciler bir işletmede “İşyeri Eğitimi (İntörn)” dersini alabilmesi için ilgili işletme ile fakültemiz arasında “İşyerinde Eğitim Protokol” yapılması gerekmektedir. Protokol yapılmamış bir işletmede yapılan “İşyerinde Eğitim” dersi başarısız sayılacaktır.  “İşyerinde Eğitim Protokol”örneği için tıklayınız.

İşyerinde Eğitim Esasları:

  • 06.05.2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
  • Zorunlu işyerinde eğitim süresi ilgili 4. eğitim-öğretim yılının bahar dönemi (8. dönem) olarak belirlenmiştir.
  • Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencilerimize uygulanacaktır.

Öğrencilerimizin işyerinde eğitim ile ilgili getirmeleri gereken evraklar sigortasının yapıldığı yere göre değişmektedir. Lütfen aşağıdan sigortanızın yapıldığı yere göre süreci takip ediniz.

İŞYERİ EĞİTİM KURUL VE KOMİSYONU

Fakülte-Turizm Sektörü Koordinatörü: Doç. Dr. Zeki AKINCI
Sekreter: Zeki ÖZGEN
Turizm İşletmeciliği Bölüm İşyeri Eğitim Komisyonu:  Doç. Dr. Zeki AKINCI (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Ece ÖMÜRİŞ (Asıl-Üye)

Öğr. Gör. Abdullah AKGÜN (Asıl-Üye)


Son Güncelleme : 11 Temmuz Çarşamba 2018
219