Turizm Fakültesi


İşyerinde Eğitim (İntörn)

Önemli Bilgilendirme!

Fakültemiz Turizm İşletmeciliği Bölümü %30 ve %100 programının 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılı müfredatında yer alan TİB 402 kodlu “İş Yerinde Eğitim” dersinin, devam eden pandemi şartları nedeniyle, isteyen öğrencilerin “Bitirme Projesi” formatında, isteyen öğrencilerin de “İş Yerinde Eğitim” programı uygulama esaslarına uygun olarak işletmelerde çalışarak yapabilmelerine karar verilmiştir. Örnek dilekçe için tıklayınız.

10 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 14.00’te Youtube üzerinden yapılan “Pandemi Döneminde İşyerinde Eğitim Uygulaması” konulu  canlı yayın için tıklayınız.

İşyerinde Eğitim ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular
İşyerinde Eğitim Programı Öğretim Üyesi Ders Sorumlulukları
İşyerlerinden Gelen Personel / Stajyer İlanları için tıklayınız.
Fakültemiz Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Turizm Fakültesi’ne İlişkin İşyerinde Eğitim Esasları” için tıklayınız.
 • * 2020-2021 Akademik Yılı itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
 • * İşyerinde eğitim süresi 8. yarıyıl olarak belirlenmiştir.
 • * Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencilerimize uygulanacaktır.
 • * Öğrenciler bir işletmede “İşyeri Eğitimi” dersini alabilmesi için ilgili işletme ile fakültemiz arasında “İşyerinde Eğitim Protokol” yapılması gerekmektedir. Protokol yapılmamış bir işletmede yapılan “İşyerinde Eğitim” dersi başarısız sayılacaktır.  
 • * Fakültemiz ile İŞKUR İşbirliği Protokolü ne göre Antalya il sınırları içerisinde İş Yerinde Eğitim programına katılan Türk öğrencilerin ücretleri ve sigorta primleri İŞKUR tarafından; yabancı uyruklu öğrencilerin sigorta primleri Turizm Fakültesi tarafından yapılacaktır. Şehir dışında ve yurtdışında yapılacak olan iş yerinde eğitim uygulamalarında sigorta primlerinin yapılması öğrencilerin sorumluluğundadır. Ayrıca Turizm Fakültesi bu öğrencilere herhangi bir sigorta yapılmasından sorumlu tutulamaz ve öğrencilere herhangi bir ödeme yapılamaz. 
 • * İŞKUR ile Fakültemiz arasındaki protokol kapsamında işyerinde eğitim yapacak öğrencilerin esube.iskur.gov.tr sayfasındaki “İş Arayan” kısmından üyelik oluşturması gerekmektedir.
 • * İşyerinde Eğitime başlayacak öğrenciler, hazırlanması gereken evrakları Fakülte web sayfasından temin ederek, iş akışına uygun olarak teslim etmeleri gerekmektedir.
 1. İşyerinde Eğitim Başvuru Formu (2 Adet)
 2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 3. İşyerinde Eğitim dersi için Gizli Bilgi, Ticari Sırlar ve Patent Hakları Korunması ile İlgili Beyanname
 4. Puantaj
  (Kargo ile gönderiler için adres: Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Akdeniz Üniversitesi Kampusü 07058 Konyaaltı/ANTALYA)

a) Öğrencilerimiz “İşyerinde Eğitim Başvuru Formu”nu doldurup ilk önce Bölüm Sekreterliğine, daha sonra işyerinde eğitim yapacakları işletmeye ilgili alanları doldurtarak onaylatacaklardır.

b) Öğrenciler, Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı ve Fakülte-Turizm Endüstrisi Koordinatörü tarafından onaylanan “İşyerinde Eğitim Başvuru Formu”nun bir adedini staj yapacağı işletmeye teslim etmelidir.

c) Öğrencilerimiz işyerinde eğitim dersi kapsamında her ayın 15’inden sonraki ilk hafta içerisindeİşyerinde Eğitim Puantaj Cetveli”ni doldurtarak Turizm İşletmeciliği Bölüm Sekreterliği’ne elden ya da kargoyla ulaştırmaları gerekmektedir. Bu formun takibi ve ulaştırılması öğrencinin sorumluluğundadır.

NOT:

1) Öğrencilerimiz işyerlerinde eğitimlerini ancak sigorta girişleri yapıldıktan sonra başlayabileceklerdir. Sigorta girişleri yapılmadan işletmede yapılan çalışmalar eğitim süresinden sayılmayacaktır. Sigorta girişleri işletme tarafından yapılacaktır.

2) Öğrenciler işyerinde eğitim uygulama puantaj çizelgesinde belirtilen kurumda ve tarihler arasında yapmak zorundadır. Bunun dışında yapılan diğer uygulamalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

3) İşyerinde Eğitim dersi için, iş yeri ya da tarihinde yapılacak herhangi bir değişikliğin 2 iş günü içerisinde Fakültemize bildirilmesi ve gerekli olduğu durumda belgelerin tekrar tamamlanarak teslim edilmesi gerekmektedir.

4) İşyerinde Eğitim (Zorunlu Birim Dışı Uygulama) yapacak öğrencilere 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5-b maddesi gereğince “İş kazası ve meslek hastalığı sigortası” yapılması gerekmektedir. Bunlardan, bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında, ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır.

5) Gerekli belgeler ve İşyerinde Eğitim ile ilgili süreç Fakülte web sayfasında ve OBS’de ilan edilmiş olup, belirtilen koşullara uymayan ya da eksik belgesi bulunan öğrencilerin işlemleri başlatılmayacak olup, bununla ilgili tüm sorumluluk öğrenciye aittir (Kargo ya da postayla gelen gönderilerde geç teslimden ya da eksik evraktan öğrenci sorumlu olup, Fakültemizin sorumluluğu bulunmamaktadır. Kargonun ya da postanın ulaşıp ulaşmadığı ya da eksik belge olup olmadığını Turizm İşletmeciliği Bölüm Sekreterliği’ni arayarak öğrenmeniz gerekmektedir.).

DİĞER BELGELER

HALİ HAZIRDA ÇALIŞAN ÖĞRENCİLERİMİZ

Bir işyerinde sigortalı olarak çalışan öğrencilerimiz bu çalışmalarını bölüm komisyonu uygun görürse “İşyerinde Eğitim dersi” olarak gösterebilirler.

 1. Yukarıda bahsedilen belgelerin ve işlemlerin tümünden sorumludurlar.
 2. Çalıştıkları işyerinden alınmış çalıştıkları bölümü ve hangi tarihler arasında çalıştıklarını gösterir resmi yazıyı dönem sonunda Fakülte Öğrenci İşlerine teslim etmesi gerekmektedir.
 3. SGK onaylı ya da internetten alınarak işyerinde eğitim yapılan İşletme tarafından onaylanmış sigorta dökümlerini dönem sonunda Fakülte Öğrenci İşlerine teslim etmesi gerekmektedir.
 4. Kadrolu çalışmasının “işyerinde eğitim” dersi olarak sayılmasını isteyen matbu dilekçe örneğini indirmek için tıklayınız.

Son Güncelleme : 11 Temmuz Çarşamba 2018
208