Turizm Fakültesi


Staj
 • 24.03.2016 tarihli ve 5/2 sayılı Fakülte Kurulu kararı ile güncellenen “Turizm Fakültesi Birim İçi / Birim Dışı Uygulamasına (Staj) İlişkin Esaslar” için ( Tıklayınız)

Öğrencilerimizin staj ile ilgili getirmeleri gereken evraklar sigortasının yapıldığı yere göre değişmektedir. Lütfen aşağıdan sigortanızın yapıldığı yere göre süreci takip ediniz.

SİGORTASI FAKÜLTEMİZ TARAFINDAN YAPILACAK OLAN ÖĞRENCİLERİMİZ

Staj (Zorunlu Birim Dışı Uygulama) yapacak öğrencilere 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5-b maddesi gereğince “İş kazası ve meslek hastalığı sigortası” yapılacaktır.

(Stajın 15.06.2018 ile 14.09.2018 tarihleri arasında yapılması gerekmektedir.)

Staja başlayacak öğrencilerin sigorta girişlerinin yapılabilmesi için staj başlanacak ayın 15. gününden 7 iş günü öncesine kadar aşağıda belirtilen belgeleri Fotokopi Odası’ndan ya da webden alarak iş akışına uygun olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

 1. İsteğe bağlı Birim Dışı Uygulama (Staj Çizelgesi) (2 Adet) (İlk önce Öğrenci İşleri’nin kalan staj gününü yazarak onaylaması gerekmektedir.)
 2. Stajyerin Yükümlülükleri (2 asıl nüsha – biri öğrencide kalacak, diğeri Fakültemize teslim edilecektir.)
 3. Turizm İşletme Belgesi (İşletmeye ait Bakanlıktan alınan belgenin fotokopisi ya da Belediye’den alınmış işletme türünü belirtir belge) (Staj Komisyonunun gerek gördüğü hallerde istenecektir.)
 4. Adres Bilgi Formu
 5. Sosyal Güvence Bilgi Formu
 6. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 7. Staj Aylık Puantaj Cetveli ( Her Puantajın Altında Belirtilen Tarihte verilmek zorundadır )
  (Kargo ile gönderiler için adres: Dumlupınar Bulvarı Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğrenci İşleri 07058  Konyaaltı / ANTALYA)

***Staj yapılabilecek işletmeler için Staj Esaslarının 9. maddesine bakınız.

***Tüm belgelere tek dosyada (1., 2., 4., 5., 7. belgeler) ulaşmak için ( Tıklayınız.)

*Belgeleri görüntülemek için Foxit Reader Programına ihtiyacınız vardır. Programı indirmek için lütfen (tıklayınız.)

a) Öğrencilerimiz “İsteğe bağlı Birim Dışı Uygulama (Staj) Çizelgesi”nden 2 adet doldurup ilk önce Öğrenci İşleri’ne, daha sonra staj yapacakları işletmeye ilgili alanları doldurtarak onaylatacaklardır.

b) İşletme tarafından onaylanmış belge ile birlikte ilk 6 belgenin staj başlanacak ayın 15. gününden en az 7 iş günü öncesigorta girişlerinin yapılabilmesi için Öğrenci İşlerine teslim edilmesi gerekmektedir. Geç verildiği taktirde belgenin okula ulaşma tarihi esas alınarak sıtaja başlama tarihi bir sonraki staj başlama tarihine ertelenir.

c) Öğrenciler, Staj Komisyonu tarafından onaylanan ” İsteğe bağlı Birim Dışı Uygulama (Staj) Çizelgesi”nin bir adedini staj yapacağı işletmeye teslim etmelidir.

d) Öğrencilerimiz stajları süresince her ayın 20’sine kadar Staj Aylık Puantaj Cetveli”ni doldurtarak asıllarını mesai bitimine kadar Fakültemizin Öğrenci İşleri’ne elden ya da kargoyla ulaştırmaları gerekmektedir. Her Puantaj Çizelgesinin teslim tarihi farklı olup son teslim tarihleri çizelgenin altında belirtilmiştir. Bu formun takibi ve ulaştırılması öğrencinin sorumluluğundadır.

NOT:

1) Öğrencilerimiz stajlarına ancak sigorta girişleri yapıldıktan sonra başlayabileceklerdir. Sigorta girişleri yapılmadanişletmede yapılan çalışmalar staj süresinden sayılmayacaktır.

2) Öğrenciler stajlarını zorunlu birim dışı uygulama (staj) çizelgesinde belirtilen kurumda ve tarihler arasında yapmak zorundadır. Bunun dışında yapılan diğer uygulamalar değerlendirmeye alınmayacaktır ve sigorta işlemleri Fakültemiz sorumluluğunda değildir.

3) Staj yerlerinde ya da tarihlerinde yapılacak herhangi bir değişikliğin ya da staj iptalinin 2 iş günü içerisinde Fakültemize bildirilmesi ve gerekli olduğu durumda belgelerin tekrar tamamlanarak teslim edilmesi gerekmektedir.

4) Staj başlangıç ve bitiş tarihleri 2017-2018 Eğitim Öğretim Dönemi için 15 Haziran 2018 – 14 Eylül 2018 tarihleri arası olarak belirlenmiştir ve bu tarihler arasında yapılmak zorundadır.

5) Gerekli belgeler ve stajla ilgili süreç web ortamında  ilan edilmiş olup, belirtilen koşullara uymayan ya da eksik belgesi bulunan öğrencilerin sigortaları başlatılmayacak olup, bununla ilgili tüm sorumluluk öğrenciye aittir (Kargo ya da postayla gelen gönderilerde geç teslimden ya da eksik evraktan öğrenci sorumlu olup, Fakültemizin sorumluluğu bulunmamaktadır. Kargonun ya da postanın ulaşıp ulaşmadığı ya da eksik belge olup olmadığını Fakültemiz Öğrenci İşlerini arayarak öğrenmeniz gerekmektedir.).

SİGORTASI ÇALIŞTIĞI İŞ YERİ TARAFINDAN YAPILACAK OLAN ÖĞRENCİLERİMİZ

Bir işyerinde sigortalı olarak çalışan öğrencilerimiz bu çalışmalarını staj olarak gösterebilirler. Bunun için aşağıdaki belgeleri 31 Ekim 2018 tarihine kadar Fakültemiz Öğrenci İşlerine teslim etmeleri yeterlidir.

 1. Çalıştıkları işyerinden alınmış çalıştıkları bölümü ve hangi tarihler arasında çalıştıklarını gösterir resmi yazı.
 2. Çalıştıkları işletmenin Turizm Bakanlığı’ndan ,Bağlı olduğu kurumdan ya da Belediye’den izinli olduğunu gösterir belge.
 3. İnternetten alınan Sigorta hizmet dökümleri
 4. Kadrolu çalışmasının staj olarak sayılmasını isteyen matbuu dilekçe (Belgeyi indirmek için tıklayınız )
 • Staj yapılabilecek işletmeler için Staj Esaslarının 9. maddesine bakınız.

NOT:

 1. Staj başlangıç ve bitiş tarihleri 2017-2018 Eğitim Öğretim Dönemi için 15 Haziran 2018 – 14 Eylül 2018 tarihleri arası olarak belirlenmiştir ve bu tarihler arasında yapılmak zorundadır.
 2. Gerekli belgeler ve stajla ilgili süreç web ortamında ilan edilmiş olup, belirtilen koşullara uymayan ya da eksik belgesi bulunan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır (Kargo ya da postayla gelen gönderilerde geç teslimden ya da eksik evraktan öğrenci sorumlu olup, Fakültemizin sorumluluğu bulunmamaktadır. Kargonun ya da postanın ulaşıp ulaşmadığı ya da eksik belge olup olmadığını Fakültemiz Öğrenci İşlerini arayarak öğrenmeniz gerekmektedir.).

İSTEĞE BAĞLI STAJINI YURTDIŞINDA YAPAN ÖĞRENCİLERİMİZ

Bu öğrencilerimizin stajlarının değerlendirmeye alınabilmesi için yurtdışına çıkarken Fakültemiz Öğrenci İşleri Biriminden, Fakültemiz Fotokopi Odası’ndanFakültemize ait Staj Defterini almaları gerekmekte, alınan bu Staj Defterleri’nde gerekli yerler doldurulmalı ve doldurulan sayfaların alt kısımlarında bulunan ilgili yerler onaylatılmalıdır (imza ve varsa kaşe ile)**. Doldurularak onaylatılan bu defterler en geç 31 Ekim 2018  Tarihine kadar pasaport fotokopileri* ile beraber Öğrenci İşlerine teslim edilmelidir. Staj ile ilgili bilgiler için lütfen( Tıklayınız )

NOT:

 • Staj yaptığınız işletmenin Staj Esaslarının 9. maddesinde  yer alan işletme türlerinden birinde faaliyet göstermesi gerekmektedir.
 • Staj defterinde ilk sayfa, stajla ilgili düşünceler ve son sayfanın mutlaka doldurulması ya da doldurtulması ve tüm doldurulan sayfaların onaylatılması gerekmektedir (imza ve varsa kaşe ile)**.

*Pasaport Fotokopisinin aslı mutlaka belgelerin beraberinde getirilmeli ve Öğrenci İşleri personeline onaylatılmalıdır (Öğrencinin adının olduğu yer ve giriş çıkışı gösteren sayfanın fotokopileri yeterlidir.).
**Dosyayı imzalatamayanlar çalıştıkları yerde yapılan sigorta ve iş sözleşmeleri evraklarını dosyaya eklemelidirler.

 

 


Son Güncelleme : 23 Aralık Cuma 2016
216