Turizm Fakültesi


Öğretim Elemanları

Doç.Dr. Yusuf YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Gülseren YURCU

Dr. Öğr. Üyesi Murad Alpaslan KASALAK

Dr. Öğr. Üyesi Yakın EKİN


Son Güncelleme : 18 Eylül Pazartesi 2017
219