Turizm Fakültesi


Genel Tanıtım

Kuruluş Tarihi: 1986

Bölüm Hakkında Genel Bilgi: Turizm İşletmeciliği Bölümünün misyonu temel işletmecilik ve turizm meslek formasyonuna sahip bireyler yetiştirmek, bilimsel ve sektörel araştırmalar yapmak ve projeler üretmektir.

Bölüm Öğrenme Hedefleri:

  1. a) Uluslararası alanda rekabet edebilecek, en az iki dili çok iyi düzeyde bilen turizm işletmecisi yetiştirmek
  2. b) Turizm İşletmeciliği ile ilgili yenilikleri sürekli olarak incelemek, akademik araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları yapacak öğretim elemanları yetiştirmek,
  3. c) Bölgedeki turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir gelişimine katkı sağlamak,

Bilimsel ve Mesleki Yeterlilikler:

  • Bilgi (Program Yeterlilikleri): Turizm işletmeciliği ile ilgili işletmecilik disiplini, işletme stratejileri, araştırma yöntemleri ve genel turizm bilgisine sahiptir.
  • Beceri (Alan Yeterlilikleri): Öğrenciler yaratıcı, eleştirel ve bilimsel düşünme, sorgulama, araştırma ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
  • Turizm sektöründe ihtiyaç duyulan mesleki teknik bilgileri ( otomasyon, bilgisayar programları, enformasyon sistemleri) kullanma becerisine sahip olur.
  • Kariyer/İstihdam Olanakları: Mezunlar, turizm işletmeleri ve diğer işletmecilik alanını kapsayan özel ve kamu sektörlerinde iş olanakları bulabilmektedirler. Ayrıca lisansüstü eğitime yönelerek akademik kariyer olanakları bulmaktadırlar.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler mezun oldukları alanların devamı niteliğindeki turizm işletmeciliği programına yerleştirilebilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Turizm İşletmeciliği ve İşletme alanlarında yüksek lisans veya doktora programlarına başvurabilir.


Son Güncelleme : 18 Eylül Pazartesi 2017
219