Turizm Fakültesi


Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Meltem CABER (Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. F. Özlem GÜZEL

Dr. Öğr. Üyesi Nurşah ŞENGÜL

Dr. Öğr. Üyesi Hava KESKİN


Son Güncelleme : 18 Eylül Pazartesi 2017
209