Turizm Fakültesi


Genel Bilgi

Fakültemiz, 10.08.2012 tarihinde BM Dünya Turizm Örgütünden TedQual (Turizm Eğitiminde Kalite) Belgesi almış bulunmaktadır.

http://themis.unwto.org/en/content/unwtotedqual-certification-system


Son Güncelleme : 18 Eylül Pazartesi 2017
219