Akademik Başarılarımız

* Turizm Fakültesi Araştırma Görevlisi Hatice KARAKAŞ, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beykan ÇİZEL danışmanlığında yürütülecek "Kültürel Zeka ve Kültürel Mesafenin Destinasyon İmajı ve Ziyaret Etme Niyeti Üzerindeki Etkisinde Etno-Kültürel Empatinin Aracılık Rolü: İskandinav Ülkeleri Örneği" başlıklı doktora tezi kapsamında TÜBİTAK 2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı ile desteklenmeye hak kazanmıştır.

*  Turizm Fakültesi akademik personeli Arş. Gör. Gürkan AYBEK, TÜBİTAK 2211-A Doktora Burs Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.

* Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beykan ÇİZEL yürütücülüğünü yaptığı "Kültürel Miras Tanıtımında Teknoloji Kullanımının Turistlerin Otantik Turizm Deneyimi Üzerindeki Etkisinin Deneysel Tasarım İle Analizi; Yörük Kültür Müzesi Örneği-222K103" TÜBİTAK 1002 kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.
Araştırma Ekibi
Prof. Dr. Beykan ÇİZEL 
Doç. Dr. Nusret DEMİR
Dr. M. Hamdi KAN

* Eberswalde Üniversitesi Sürdürülebilir Turizm Merkezi (ZENAT) koordinatörlüğünde ve 6 AB ülkesi (Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Almanya, İtalya ve Romanya) tarafından AB – COSME projesi kapsamında “Avrupa Turizm KOBİ’leri Yeşile Dönüyor 2030 (European Tourism Going Green 2030 – ETGG 2030) projesi” kapsamında ülke raporları hazırlanmıştır. Söz konusu rapor, Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu 21 Avrupa ülkesinde, KOBİ işletmelerinin  sürdürülebilir turizm bağlamında politik çevresini, öncü işbirliklerini, sertifika ve ödüllendirme programlarını ve güncel gelişmeleri ele almaktadır. Türkiye’deki sürdürülebilir turizm gelişimi ile ilgili bilgileri kapsayan bölüm, Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beykan ÇİZEL’in danışmanlığında Öğr. Gör. Dilek Hale SİPAHİ AYBAR ve Araş. Gör. Onur SELÇUK tarafından hazırlanmıştır. “European SME Going Green 2030 Report” erişim adresi: https://destinet.eu/who-who/civil-society-ngos/etgg2030/publications/european-sme-going-green-report-2030/

* ARDEB 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında açılan “COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler” başlıklı çağrısı kapsamında ‘Kültür Turizminin Seyahat Kısıtlamalarından Kurtarılmasında Sanal Gerçeklik Kullanımı’ başlıklı proje hibe almaya hak kazanmıştır.

* 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında ‘Turizmde Yapay Zeka Uygulamaları’ adlı proje başvurusu kabul edilmiştir.

* Fakültemiz Araştırma Görevlilerinden İlker ŞAHİN, TÜBİTAK 2214/A Yurtdışı Doktora Sırası Araştırma Bursu almaya hak kazanmıştır.

* Dr. Beykan ÇİZEL´in danışmanlığını yürüttüğü ve Yüksek lisans öğrencisi Demet CEYLAN tarafından hazırlanan ve 10. World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure’da sunulan “Testing Destination Image Scale Invariance Among British, German And Russian Tourists: A Multigroup Confirmatory Factor Analysis” başlıklı tezi, En İyi Yüksek Lisans Tezi Ödülü’ne layık görülmüştür.

* Fakültemiz Araştırma Görevlilerinden Gürkan AYBEK, TÜBİTAK 2210/A Yurt İçi Yüksek Lisans Bursu almaya hak kazanmıştır.

* Dr. Beykan ÇİZEL´in danışmanlığını yürüttüğü ve Doktora Öğrencisi Öğr. Gör. Edina AJANOVİÇ tarafından hazırlanan ve 10. World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure’da sunulan Analysis of Persuasive Communication Process on Online Hotel Review Platforms through Examination of Attitudes and Persuasive Cuesbaşlıklı doktora tezi, En İyi Doktora Tezi Ödülü’ne layık görülmüştür.

* Dr. Beykan ÇİZEL´in danışmanlığını yürüttüğü ve Doktora Öğrencisi Arş. Gör. Remziye EKİCİ tarafından hazırlanan ve 9.Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresinde sunulan  “Turizm Deneyimlerinin Turist Bakışı Tipolojilerine Göre Fotoğraflara Yansımalarının Analizi” başlıklı doktora tezi, En İyi Doktora Tezi Ödülü’ne layık görülmüştür.

* 10.2018 tarihinde Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi  Dr .Öğretim Üyesi Murad Alpaslan KASALAK, Yüksek Lisans Öğrencisi Sevinç ISAYEVA ve Turizm Fakültesi  Öğretim Üyesi Doç.Dr. Zeki AKINCI tarafından hazırlanan “Evaluating Academic Motivation, Expectation And Perception Of Tourism Bachelor Degree Students Within The Scope of Turkey and Poland Education in Terms of Sustainability in Educatıon” isimli çalışma Strategic Research Academy & Strategic Researches Academic Publishing tarafından araştırma ödülüne layık görülmüştür.

* Dr. Bahattin ÖZDEMİR’in danışmanlığını yürüttüğü ve Araştırması Görevlisi Gökhan YILMAZ tarafından hazırlanan “Turizm Destinasyonlarında Restoran Biçimleşmeleri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Kapadokya Örneği” isimli tez çalışması, 28 Nisan – 01 Mayıs 2016 tarihleri arasında Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen 8. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi’nde En İyi Doktora Tezi Ödülü’ ne layık görülmüştür.

* Barlas Küntay Turizm Araştırma Yarışması 2016 – Birincilik Ödülü Sağlık Turizminde Keşfedildikçe Büyüyen Ülke Türkiye; Pazar Analizi ve İzlenmesi Gereken Stratejiler. (Prof. Dr. Akın Aksu, Prof. Dr. Gamze Aksu ve Prof. Dr. Doğan Gürsoy)

* Barlas Küntay Turizm Araştırma Ödülü 2007Begon Villa Butik Otel. (Yrd. Doç. Dr. Beykan ÇİZEL, Öğr. Gör. Özgür KUTLU, Doç. Dr. A. Akın AKSU, Yrd. Doç. Dr. Bahattin ÖZDEMİR, Dr. Baha KUBAN ve Yusuf HACISÜLEYMAN)

* Barlas Küntay Turizm Araştırma Ödülü 2006 Unulla’da Yaşam. (Yrd.Doç.Dr. Sibel MEHTER AYKIN, Prof.Dr. Şafak AKSOY, Doç.Dr. Akın AKSU, Yard.Doç.Dr. Hakan ER, Yard.Doç.Dr. Sedef ALTUN, Arş.Gör. Bahattin ÖZDEMİR, Rezan KULAKSIZ)

 

Eklenme tarihi :4.10.2022 10:08:17
Son güncelleme : 23.05.2023 16:06:35