İşyerinde Eğitim (İntörn)

İşyerinde Eğitim ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular
İşyerlerinden Gelen Personel / Stajyer İlanları için tıklayınız.
Fakültemiz Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Turizm Fakültesi’ne İlişkin İşyerinde Eğitim Esasları” için tıklayınız.
İŞYERİNDE EĞİTİM KURUL VE KOMİSYONU
 • * İşyerinde eğitim süresi 8. yarıyıl olarak belirlenmiştir.
 • * Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencilerimize uygulanacaktır.
 • * Öğrenciler bir işletmede “İşyeri Eğitimi” dersini alabilmesi için ilgili işletme ile fakültemiz arasında “İş Yerinde Eğitim Protokolü” yapılması gerekmektedir. Kadrolu çalışan öğrencilerimizin SGK giriş belgelerini ibraz etmeleri yeterlidir. Bu öğrencilerimizin iş yerinde eğitim protokolü doldurması gerekmez.
 • * Fakültemiz ile İŞKUR İşbirliği Protokolü ne göre Antalya il sınırları içerisinde İş Yerinde Eğitim programına katılan Türk öğrencilerin ücretleri ve sigorta primleri İŞKUR tarafından yapılacaktır. Şehir dışında ve yurtdışında yapılacak olan iş yerinde eğitim uygulamalarında sigorta primlerinin yapılması öğrencilerin sorumluluğundadır. Ayrıca Turizm Fakültesi bu öğrencilere herhangi bir sigorta yapılmasından sorumlu tutulamaz ve öğrencilere herhangi bir ödeme yapılamaz. 
 • * İŞKUR ile Fakültemiz arasındaki protokol kapsamında işyerinde eğitim yapacak öğrencilerin esube.iskur.gov.tr sayfasındaki “İş Arayan” kısmından üyelik oluşturması gerekmektedir.
 • * İşyerinde Eğitime başlayacak öğrenciler, hazırlanması gereken evrakları Fakülte web sayfasından temin ederek, iş akışına uygun olarak teslim etmeleri gerekmektedir.
 1. İş Yerinde Eğitim Başvuru Formu (2 Adet)
 2. İşyerinde Eğitim dersi için Gizli Bilgi, Ticari Sırlar ve Patent Hakları Korunması ile İlgili Beyanname
 3. Puantaj
 4. Pasaport giriş – çıkış mühürleri ve vize fotokopisi (İşyerinde eğitimi yurtdışında yapacak öğrenciler için)
  (Kargo ile gönderiler için adres: Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Akdeniz Üniversitesi Kampusü 07058 Konyaaltı/ANTALYA)

a) Öğrencilerimiz “İşyerinde Eğitim Başvuru Formu”nu doldurup, işyerinde eğitim yapacakları işletmeye ilgili alanları onaylattıktan sonra dersin öğretim elemanına imzalatarak, Fakültemiz Öğrenci İşlerine teslim edeceklerdir. Öğrencilerimiz, başvuru formunu 2 nüsha hazırlayacak olup, bir nüshasını staj yapacağı işletmeye teslim etmelidir.

b) Öğrencilerimiz işyerinde eğitim dersi kapsamında her ayın 15’inden sonraki ilk hafta içerisinde “İşyerinde Eğitim Puantaj Cetveli”ni doldurtarak Fakültemiz Öğrenci İşlerine elden ya da kargoyla ulaştırmaları gerekmektedir. Bu formun takibi ve ulaştırılması öğrencinin sorumluluğundadır.

NOT:

1) Öğrencilerimiz işyerlerinde eğitimlerini ancak sigorta girişleri yapıldıktan sonra başlayabileceklerdir. Sigorta girişleri yapılmadan işletmede yapılan çalışmalar eğitim süresinden sayılmayacaktırSigorta girişleri işletme tarafından yapılacaktır.

2) Öğrenciler işyerinde eğitim uygulama puantaj çizelgesinde belirtilen kurumda ve tarihler arasında yapmak zorundadır. Bunun dışında yapılan diğer uygulamalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

3) İşyerinde Eğitim dersi için, iş yeri ya da tarihinde yapılacak herhangi bir değişikliğin 2 iş günü içerisinde Fakültemize bildirilmesi ve gerekli olduğu durumda belgelerin tekrar tamamlanarak teslim edilmesi gerekmektedir.

4) İşyerinde Eğitim (Zorunlu Birim Dışı Uygulama) yapacak öğrencilere 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5-b maddesi gereğince “İş kazası ve meslek hastalığı sigortası” yapılması gerekmektedir. Bunlardan, bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında, ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır.

5) Gerekli belgeler ve İşyerinde Eğitim ile ilgili süreç Fakülte web sayfasında ve OBS’de ilan edilmiş olup, belirtilen koşullara uymayan ya da eksik belgesi bulunan öğrencilerin işlemleri başlatılmayacak olup, bununla ilgili tüm sorumluluk öğrenciye aittir (Kargo ya da postayla gelen gönderilerde geç teslimden ya da eksik evraktan öğrenci sorumlu olup, Fakültemizin sorumluluğu bulunmamaktadır. Kargonun ya da postanın ulaşıp ulaşmadığı ya da eksik belge olup olmadığını dersten sorumlu öğretim elemanından öğrenebilrsiniz.).

DİĞER BELGELER

 

İşyerinde Eğitim dersini yurtdışında alanlar, yurda döndüklerinde (en geç mezuniyet işlemleri için geldiklerinde) kopyasını gönderdikleri evrakların aslını ibraz etmek zorundadır.

 

HALİ HAZIRDA ÇALIŞAN ÖĞRENCİLERİMİZ

Bir işyerinde sigortalı olarak çalışan öğrencilerimiz bu çalışmalarını bölüm komisyonu uygun görürse “İşyerinde Eğitim dersi” olarak gösterebilirler.

 1. Yukarıda bahsedilen belgelerin ve işlemlerin tümünden sorumludurlar. (Protokol, puantaj ve değerlendirme formu zorunlu değildir.)
 2. Çalıştıkları işyerinden alınmış çalıştıkları bölümü ve hangi tarihler arasında çalıştıklarını gösterir resmi yazıyı dönem sonunda Fakülte Öğrenci İşlerine teslim etmesi gerekmektedir.
 3. SGK onaylı ya da internetten alınarak işyerinde eğitim yapılan işletme tarafından onaylanmış sigorta dökümlerini final veya bütünleme sınavlarından önce dersin öğretim elemanına teslim etmesi gerekmektedir.
 
Eklenme tarihi :6.10.2022 14:21:59
Son güncelleme : 18.01.2023 13:25:05