Program Çıktıları

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği Bölümü program çıktıları aşağıda sıralanmıştır:

1 İşletmecilik (finans-muhasebe, insan kaynakları yönetimi, pazarlama, araştırma-geliştirme vb.) ve yönetim (örgütleme, planlama, koordinasyon, motivasyon, kontrol etme) bilgilerini seyahat işletmeciliği alanına uygular.
2 Turizm işletmeciliğine özgü alanlarda (seyahat acentacılığı, tur operatörlüğü, vb.) ayrıntılı bilgi sahibi olur, zaman içerisinde bunlardan birinde uzmanlaşır ve uzmanlaştığı alanla ilgili temel yazılımları kullanır.
3 Turizm işletmeciliği alanında bilimsel araştırma bilgi ve yeteneğine sahip olur ve uygulanabilecek araştırma yöntemlerini kullanarak turizm işletmelerinin hizmet üretim süreçlerini çözümler, olası problemleri tanımlar, alternatif çözümleri tasarlar ve çözümleri planlar, uygular ve denetler.
4 Turizm işletmelerinin bölümlerini tanır, bölümlerin birbirleriyle ilişkilerini kavrar, görev yaptığı işletmenin örgüt kültürüne uyum sağlar, işletmenin politikaları, amaçları, yönetim tarzı ve stratejilerini açıklar.
5 Turizm, ticaret ve turizm işletmeciliği ile ilgili yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olur, makro ve mikro turizm politikalarını kavrar ve bu konulardaki değişiklikleri yorumlar.
6 Hizmet sunulan misafirlerin özel hayatları, kişisel bilgilerinin gizliliği, kişisel güvenliği ve sağlıkları konusunda hassasiyet gösterir ve bu konuda gerekli tedbirleri alır.
7 Kalite bilinci çerçevesinde hizmet sunulan misafirlerin kültürlerine ve ihtiyaçlarına ilişkin bir anlayış geliştirir, görev yaptığı işletmenin standartları çerçevesinde misafirleri en üst düzeyde tatmin etmek için çaba sarf eder ve işletme standartlarının yetersiz kaldığı konularda değişiklik önermek üzere sorumluluk alır.
8 Görev yaptığı işletme içerisinde takım çalışması yapar, işletmenin paydaşları ile işbirliğini geliştirir ve işletmenin toplumu etkileyen boyutlarında (doğal ve kültürel çevrenin korunması gibi) yeterli bilgi ve bilince sahip olur.
9 Sorumluluğundaki çalışanların mesleki ihtiyaçlarını anlar ve mesleki gelişimlerini yönetir.
10 En az iki yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurar.
11 Turizm işletmeciliği ile ilgili teknolojik ve mesleki gelişmeleri takip eder,  değişimleri işletmesine uyarlar ve bu gelişmelere göre bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırır.
12 Ülkenin kültür mirası hakkında bilgi sahibi olur ve kültür mirasının konaklama işletmeciliği açısından değerlendirilmesine ilişkin bakış açısı geliştirir.
Eklenme tarihi :14.09.2023 09:38:27
Son güncelleme : 14.09.2023 09:41:16