Fakülte Kurulu

Fakülte Kurulu akademik bir organ olup; Fakültenin eğitim – öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim – öğretim takvimini kararlaştırmak ile fakülte yönetim kuruluna üye seçme faaliyetlerini yürütür.

Prof. Dr. Ebru İÇİGEN Başkan

Prof. Dr. Beykan ÇİZEL 

Prof. Dr. Bahattin ÖZDEMİR

Prof. Dr. A. Akın AKSU

Prof. Dr. Meltem CABER

Prof. Dr. Tahir ALBAYRAK

Doç. Dr. Yusuf YILMAZ

Doç. Dr. Murad Alpaslan KASALAK

Doç. Dr. Ece ÖMÜRİŞ

Dr. Öğr. Üyesi Nurşah ŞENGÜL

Dr. Öğr. Üyesi Adem ARMAN

Eklenme tarihi :3.10.2022 16:02:36
Son güncelleme : 27.04.2023 09:12:23