Fakülte Kurulu

Fakülte Kurulu akademik bir organ olup; Fakültenin eğitim – öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim – öğretim takvimini kararlaştırmak ile fakülte yönetim kuruluna üye seçme faaliyetlerini yürütür.

Prof. Dr. Beykan ÇİZEL

Prof. Dr. Nedim YÜZBAŞIOĞLU

Prof. Dr. A. Akın AKSU

Prof. Dr. Meltem CABER

Doç. Dr. Yusuf YILMAZ

Doç. Dr. Murad Alpaslan KASALAK

Dr. Öğr. Üyesi Nurşah ŞENGÜL

Dr. Öğr. Üyesi Adem ARMAN

Eklenme tarihi :3.10.2022 16:02:36
Son güncelleme : 3.10.2022 16:02:36