Program Çıktıları

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi
Rekreasyon Yönetimi Bölümü program çıktıları aşağıda sıralanmıştır:

1 Rekreasyon Yönetimi alanındaki kavramları bilgi, kavrama, uygulama, analiz- sentez ve değerlendirme seviyelerinde bilir.
2 Rekreasyon Yönetimi alanındaki kavramları bilgi, kavrama, uygulama, analiz- sentez ve değerlendirme seviyelerinde uygular.
3 Rekreasyon Yönetimi alanındaki kavramlar konusunda tartışmalar yapar ve bunlarla ilgili yeni bakış açılarına ulaşır.
4 Rekreasyon Yönetimi ilişkili olduğu disiplinlerdeki kuramsal gelişmeleri izler, değerlendirir ve kendi çalışmalarına özgün şekilde uyarlar.
5 Rekreasyon Yönetimi alanındaki kavramsal ve kuramsal gelişmeleri izler, bunları eleştirel bir yaklaşımla yorumlar
6 Rekreasyon Yönetimi alanında uygulanabilecek farklı araştırma yaklaşımlarıyla (nicel - nitel) ilgili derinlemesine bilgi sahibi olur.
7 Rekreasyon Yönetimi alanında yapacağı araştırmanın amacına uygun olan yaklaşımı bağımsız şekilde seçer ve uygular.
8 Bilimsel araştırmalarda etik ilkeleri bilir ve bunlara uyar.
9 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde okuma ve yazma becerisine sahiptir.
10 Rekreasyon alanlarının planlanması, tasarlanması, faaliyetlerinin sürdürülebilmesi ve geliştirilebilmesine yönelik gerekli bilgi ve becerilere sahip olur.
Eklenme tarihi :14.09.2023 09:47:40
Son güncelleme : 14.09.2023 09:47:40