Görev Andımız

T.C.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

TURİZM FAKÜLTESİ

GÖREV ANDI

 Metin Yazarı ve Hazırlayan: Durcan YAŞACAN

 

Turizm konusunda, Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi’ndeki eğitim ve öğretimim süresince öğrendiğim

TÜM AKADEMİK BİLGİLERİ, SİYASAL VE SOSYAL ALANLARDA,

– dil, din, ırk, yas, cinsiyet, sıfat, sağlık durumu ve kültürel yapı ayırmaksızın, en iyi biçimde eksiksiz UYGULAYACAĞIMA;

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ OLMANIN, ayrıcalığını yaşamım boyunca en üst düzeyde TUTACAĞIMA;

EĞİTİM SIRASINDA ÖĞRENDİKLERİMİ,

– görev anında ulaşabildiğim herkese, her yerde, her zaman tanıtma ve yayma çabası içinde OLACAĞIMA;

EDİNDİĞİM BİLGİLERİ,

– hiçbir güce ve baskıya boyun eğmeden, yalnızca insanlık yararına, güler yüzle, içtenlikle ve yüreklilikle KULLANACAĞIMA;

ÖĞRENCİLİĞİM SIRASINDA ÖĞRETİLENLERİ, İS HAYATIMDA UYGULARKEN,

– Atatürk ilke ve inkılaplarına, verimliliğe, takım bilincine, akıcılığa, akılcılığa, ilericiliğe, bilimselliğe, yenilikçiliğe, açıklığa ve meslek ilkeleriyle, toplumsal etik değerlere, sorumluluğumun farkındalığı ve bilinci içinde bağlı KALACAĞIMA;

TURİZM ADINA ÖĞRETİLENLERİ,

– sürekli geliştirmek için çaba HARCAYACAĞIMA;

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ OLARAK,

– eğitim ve öğretimim sırasındaki okul arkadaşlarımla ve eğitim – öğretim kadrosuyla kurduğum iletişim bağlarımı is yasamım boyunca, ömrümün yettiği yere kadar barış, dostluk, kardeşlik, sevgi ve saygı içinde daha da güçlendirerek sürdürmeğe ÇALIŞACAĞIMA;

BİLİMİN, SANATIN VE KÜLTÜRÜN,

– evrensel gücünden ve bilimsel düşüncenin üstünlüğü ile, gerçekliğin ve doğruluğun etiksel koşullarından AYRILMAYACAĞIMA;

NAMUSUM, VİCDANIM VE ONURUM ÜZERİNE AND İÇERİM.

Eklenme tarihi :3.10.2022 16:13:29
Son güncelleme : 3.10.2022 16:13:29