Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Genel Tanıtım

Turizm Fakültesi Kuruluş Tarihi: 1986


Bölüm Hakkında Genel Bilgi: Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü 2012-2013 güz yarıyılında öğrenime başlamıştır. Bölüm Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi’ne bağlıdır. Program kapsamındaki dersler Antalya Konyaaltı’nda yer alan Akdeniz Üniversitesi Kampüsünde yürütülmektedir. Programın bölüm başkanı Prof. Dr. Bahattin ÖZDEMİR’dir.


Bölüm Öğrenme Hedefleri:

Uluslararası alanda rekabet edebilecek, en az iki dili çok iyi düzeyde bilen gastronom yetiştirmek,

Gastronomi alanındaki yenilikleri sürekli olarak inceleyen, alanda araştırmalar yapan yiyecek içecek alanına hakim bireyler yetiştirmek,

Ulusal ve uluslararası alanda gerek kuramsal gerekse uygulamaya dönük araştırma sonuçlarını yayın haline getirmek ve bu amaçla bilgi üretimine katkıda bulunmak,

Ulusal ve uluslararası alanda turizm eğitimi veren, benzer statüdeki eğitim kurumları ile işbirliği yaparak, gerek öğrencilerin daha iyi yetişmesi ve gerekse öğretim elemanlarının bilgi düzeyini arttırmak için çalışmalarda bulunmak,

Sektörü ilgilendiren konularda ulusal, uluslararası düzeyde toplantı, seminer, kongre düzenlemek ve diğer kurumlar tarafından düzenlenen toplantılara aktif veya dinleyici olarak katılmak,

Topluma açık, sürekli eğitim programları düzenleyerek ve eğitim potansiyelinden toplumun da yararlanmasını sağlayarak toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak,

Bölgedeki gastronomi faaliyetlerinin sürdürülebilir gelişimine katkı sağlamaktır.


Bilimsel ve Mesleki Yeterlilikler:

  • Bilgi (Program Yeterlilikleri): Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü yapısal olarak üç ana akademik disiplini bünyesinde barındırmaktadır. Bu disiplinler gastronomi, turizm ve işletmeciliktir.
  • Beceri (Alan Yeterlilikleri): Öğrenciler yaratıcı, eleştirel ve bilimsel düşünme, sorgulama, araştırma ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
  • Turizm sektöründe ihtiyaç duyulan mesleki teknik bilgileri (ekipman kullanımı, otomasyon, bilgisayar programları, enformasyon sistemleri) kullanma becerisine sahip olur.
  • Kariyer/İstihdam Olanakları: Mezunlar, yiyecek ve içecek işletmeleri, turizm işletmeleri ve diğer işletmecilik alanını kapsayan özel ve kamu sektörlerinde iş olanakları bulabilmektedirler. Ayrıca lisansüstü eğitime yönelerek akademik kariyer olanakları bulmaktadırlar.

Üst Derece Programlara Geçiş: Akdeniz Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı’nda yüksek lisans veya doktora programlarına başvurabilir.


Tanıtım:

Bu linke tıklayarak Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile ilgili tanıtım videosuna ulaşabilirsiniz.

Bu linke tıklayarak Akdeniz Üniversitesi ile ilgili tanıtım videosuna ulaşabilirsiniz.

 

Eklenme tarihi :3.10.2022 17:09:43
Son güncelleme : 24.06.2024 14:25:59