Hakkımızda

Fakültemiz, derslikler ve idari bina ile toplam 9000 mkapalı alana sahiptir. Fakültemizde 1 Botanik Okuma Salonu, 182 kişilik 1 çok amaçlı salon, 1 mini otel, 1 mini seyahat acentesi, 1 uygulama mutfağı, 1 kantin, 1 referans kitaplığı, 1 projeksiyon odası, 1 doktora dersliği, 1 yüksek lisans dersliği, 1 fotokopi ve kitap satış odası, toplam 240 kişi kapasiteli 1 amfi derslik, en az 50 en fazla 96 kişi kapasiteli 12 derslik, 66 bilgisayara sahip tam donanımlı 2 bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.


Amaçlarımız

• Turizm sektörüne ve turizm işletmelerine en az iki dili çok iyi düzeyde bilen ve uluslararası alanda da çalışabilecek yönetici adayları yetiştirmek,

• Turizm sektöründeki yenilikleri sürekli olarak incelemek, bu konuda akademik araştırma yapmak ve bu araştırmaları yapacak öğretim elemanları yetiştirmek, 
• Turizm sektörü ile sürekli işbirliği ve eşgüdüm içinde olmak, sektörden gelen talepler doğrultusunda projeler hazırlamak, işletmelerde oluşan sorunların çözümüne katkıda bulunmak, 
• Ulusal ve uluslararası alanda gerek kuramsal gerekse uygulamaya dönük araştırma sonuçlarını yayın haline getirmek ve bu amaçla bilgi üretimine katkıda bulunmak, 
• Ulusal ve uluslararası alanda turizm eğitimi veren, benzer statüdeki eğitim kurumları ile işbirliği yaparak, gerek öğrencilerin daha iyi yetişmesi ve gerekse öğretim elemanlarının bilgi düzeyini arttırmak için çalışmalarda bulunmak, 
• Sektörü ilgilendiren konularda ulusal, uluslararası düzeyde toplantı, seminer, kongre düzenlemek ve diğer kurumlar tarafından düzenlenen toplantılara aktif veya dinleyici olarak katılmak, 
• Topluma açık, sürekli eğitim programları düzenleyerek ve eğitim potansiyelinden toplumun da yararlanmasını sağlayarak toplumsal gelişmeye katkıda bulunmaktır.


Değerlerimiz

 • Atatürkçülük
 • Verimlilik
 • Takım ruhu
 • Akılcılık
 • İlericilik
 • Bilimsellik
 • Yenilikçilik
 • Açıklık ve dürüstlük
 • Mesleki ve toplumsal etik değerlere bağlılık
 • Şeffaf yönetim
 • Sürekli iletişim

Dünya Turizm Örgütünün Turizmde Global Etik İlkeler Bildirgesi’ne ulaşmak için tıklayınız.

 

Eklenme tarihi :3.10.2022 15:23:41
Son güncelleme : 6.10.2022 10:14:53