Komisyon ve Kurullar

Fakülte Disiplin Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Ebru İÇİGEN, Başkan

Prof. Dr. A. Akın AKSU, Üye – Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. Bahattin ÖZDEMİR, Üye – Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. Meltem CABER, Üye – Profesör Temsilcisi

Doç. Dr. Yakın EKİN, Üye – Doçent Temsilcisi

Doç. Dr. Ece ÖMÜRİŞ - Doçent Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Nurşah ŞENGÜL, Üye- Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi


Kalite Kurulu Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Nurşah ŞENGÜL, Fakülte Kalite Kurulu Birim Koordinatörü - nursahsengul@akdeniz.edu.tr 

Arş. Gör. Hatice KARAKAŞ, Fakülte Kalite Temsilcisi - haticekarakas@akdeniz.edu.tr

Prof. Dr. A. Akın AKSU, Turizm İşletmeciliği Bölümü - aaksu@akdeniz.edu.tr

Prof. Dr. Bahattin ÖZDEMİR, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü - bahattin@akdeniz.edu.tr

Prof. Dr. Tahir ALBAYRAK, Turizm İşletmeciliği Bölümü - tahiralbayrak@akdeniz.edu.tr

Prof. Dr. Meltem CABER, Turizm Rehberliği Bölümü - meltemcaber@akdeniz.edu.tr

Prof. Dr. V. Rüya EHTİYAR, Turizm İşletmeciliği Bölümü - ehtiyar@akdeniz.edu.tr

Prof. Dr. Yusuf YILMAZ, Rekreasyon Yönetimi Bölümü - yusufyilmaz@akdeniz.edu.tr

Doç. Dr. Murad Alpaslan KASALAK, Rekreasyon Yönetimi Bölümü - muradkasalak@akdeniz.edu.tr

Doç. Dr. Adem ARMAN, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü - ademarman@akdeniz.edu.tr

Doç. Dr. Bahar GÜMÜŞ, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü - bahargumus@akdeniz.edu.tr

Arş. Gör. Onur SELÇUK, Turizm İşletmeciliği Bölümü - onurselcuk@akdeniz.edu.tr

Arş. Gör. Elif YÜCEL, Turizm İşletmeciliği Bölümü - elifyucel@akdeniz.edu.tr

Fakülte Sek. Zeki ÖZGEN - zekiozgen@akdeniz.edu.tr

Mucize AKBULUT - mucizec@akdeniz.edu.tr

Dilek ÖZER, Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğrenci Temsilcisi

Ceylan AKSOY, Turizm Rehberliği Bölümü Öğrenci Temsilcisi

Senem KASAPOĞLU, Rekreasyon Yönetimi Bölümü Öğrenci Temsilcisi

Selim Ege GÖKDEMİR, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğrenci Temsilcisi


 

Etkinlik Komisyonu Üyeleri

Prof. Dr. Beykan ÇİZEL, Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı – beykan@akdeniz.edu.tr

Prof. Dr. Meltem CABER, Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı – meltemcaber@akdeniz.edu.tr

Prof. Dr. Yusuf YILMAZ, Rekreasyon Yönetimi Bölüm Başkanı – yusufyilmaz@akdeniz.edu.tr

Doç. Dr. Adem ARMAN, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı – ademarman@akdeniz.edu.tr

Dilek ÖZER, Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğrenci Temsilcisi – ozer.dilek1905@gmail.com

Ceylan AKSOY, Turizm Rehberliği Bölümü Öğrenci Temsilcisi – ceylanaksoy66@gmail.com

Senem KASAPOĞLU, Rekreasyon Yönetimi Bölümü Öğrenci Temsilcisi – snmkspoglu.07@gmail.com

Selim Ege GÖKDEMİR, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğrenci Temsilcisi – selimege.gokdemir@icloud.com


Eğitim Öğretim Komisyonu Kurul Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Ferhan BALCI TORUN, Fakülte Eğitim Öğretim Komisyonu Başkanı - ferhanbalci@akdeniz.edu.tr

Doç. Dr. Bahar GÜMÜŞ, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü - bahargumus@akdeniz.edu.tr

Doç. Dr. Ece ÖMÜRİŞ, Turizm İşletmeciliği Bölümü - eceomuris@akdeniz.edu.tr

Prof. Dr. F. Özlem GÜZEL, Turizm Rehberliği Bölümü - ozlemguzel@akdeniz.edu.tr

Doç. Dr. Gülseren YURCU, Rekreasyon Yönetimi Bölümü - gulserenyurcu@akdeniz.edu.tr

Dilek ÖZER, Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğrenci Temsilcisi

Ceylan AKSOY, Turizm Rehberliği Bölümü Öğrenci Temsilcisi

Senem KASAPOĞLU, Rekreasyon Yönetimi Bölümü Öğrenci Temsilcisi

Selim Ege GÖKDEMİR, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğrenci Temsilcisi


Toplumsal Destek ve Katkı Projeleri Komisyonu Kurul Üyeleri

Doç. Dr. Gülseren YURCU, Fakülte Toplumsal Destek ve Katkı Projeleri Birim Koordinatörü - gulserenyurcu@akdeniz.edu.tr

Doç. Dr. Ece ÖMÜRİŞ, Turizm İşletmeciliği Bölümü - eceomuris@akdeniz.edu.tr

Doç. Dr. Adem ARMAN, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü - ademarman@akdeniz.edu.tr

Doç. Dr. Gülseren YURCU, Rekreasyon Yönetimi Bölümü - gulserenyurcu@akdeniz.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Aylin GÜVEN, Turizm Rehberliği Bölümü - aylinguven@akdeniz.edu.tr

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sıfır Atık Komisyonu Kurul Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Nurşah ŞENGÜL, Başkan - nursahsengul@akdeniz.edu.tr

Doç. Dr. Murad Alpaslan KASALAK, - muradkasalak@akdeniz.edu.tr

Fakülte Sek. Zeki ÖZGEN, - zekiozgen@akdeniz.edu.tr

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Burs ve Sosyal Hizmetler Kurulu Üyeleri

Doç. Dr. Zeki AKINCI - zakinci@akdeniz.edu.tr

Doç. Dr. Bahar GÜMÜŞ - bahargumus@akdeniz.edu.tr

Doç. Dr. Yakın EKİN - ekin@akdeniz.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hava KESKİN - havvakeskin@akdeniz.edu.tr

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Web ve Sosyal Medya Sorumlusu

Doç. Dr. Gülseren YURCU, Rekreasyon Yönetimi Bölümü - gulserenyurcu@akdeniz.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah AKGÜN, Turizm İşletmeciliği Bölümü- akgun@akdeniz.edu.tr

Öğr. Gör. Naime BULUT, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü - naimebulut@akdeniz.edu.tr

Prof. Dr. F. Özlem GÜZEL, Turizm Rehberliği Bölümü - ozlemguzel@akdeniz.edu.tr

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Değişim Programı (Erasmus-Farabi-Mevlana)

 Dr. Öğr. Üyesi Edina AJANOVİC, Fakülte Temsilcisi-  edinaajanovic@akdeniz.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Aylin GÜVEN, Turizm Rehberliği Bölümü - aylinguven@akdeniz.edu.tr

Öğr. Gör. Naime BULUT, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü - naimebulut@akdeniz.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Zeynep KARSAVURAN, Turizm İşletmeciliği Bölümü - zkarsavuran@akdeniz.edu.tr

Doç. Dr. Yakın EKİN, Rekreasyon Yönetimi Bölümü- ekin@akdeniz.edu.tr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kalite Temsilcisi (TSE-Bölüm Akreditasyon v.b)

Doç. Dr. Murad Alpaslan KASALAK, Rekreasyon Yönetimi Bölümü - muradkasalak@akdeniz.edu.tr

Prof. Dr. V. Rüya EHTİYAR, Turizm İşletmeciliği Bölümü - ehtiyar@akdeniz.edu.tr

Doç. Dr. Bahar GÜMÜŞ, Öğr. Gör. Naime BULUT, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü - bahargumus@akdeniz.edu.tr; naimebulut@akdeniz.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hava KESKİN, Turizm Rehberliği Bölümü - havvakeskin@akdeniz.edu.tr

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etkinlik Koordinasyon Sorumlusu

Doç. Dr. Gülseren YURCU, Rekreasyon Yönetimi Bölümü - gulserenyurcu@akdeniz.edu.tr

Doç. Dr. Ece ÖMÜRİŞ, Turizm İşletmeciliği Bölümü - eceomuris@akdeniz.edu.tr

Doç. Dr. Adem ARMAN, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü - ademarman@akdeniz.edu.tr

Prof. Dr. F. Özlem GÜZEL, Turizm Rehberliği Bölümü - ozlemguzel@akdeniz.edu.tr

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Eklenme tarihi :3.10.2022 16:20:49
Son güncelleme : 29.04.2024 11:52:00