Fakülte Araştırmaları Geliştirme Komisyon Üyeleri (AGEK)

Doç. Dr. Zeki AKINCI (Başkan)

Doç. Dr. Ece ÖMÜRİŞ ( Üye)

Doç. Dr. Gülseren YURCU ( Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Hava KESKİN ( Üye)

Dekan Yard. Dr. Öğr. Üyesi Ferhan BALCI TORUN (Üye)

 

Eklenme tarihi :11.09.2023 17:00:45
Son güncelleme : 11.09.2023 17:08:55