Erasmus+ Değişim Programı

Erasmus Öğrenim ve Staj Hareketliliği Programı’ndan faydalanmak isteyen öğrencilerimiz,

Erasmus Öğrenim Hareketliliği kapsamında yurtdışında anlaşmamız olan üniversitede (ikili anlaşmalar için tıklayınız) öğrenim görme ve Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında ise gitmeden önce kendinizin anlaşma sağlayacağı bir işletmede staj yapma imkanınız bulunmaktadır.

Bu kapsamda, öğrencilerimizin Akdeniz Üniversitesi internet giriş sayfasında yer alan Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne ait linkten detaylı bilgi sağlamaları mümkündür. Erasmus “Giden Öğrenci” linkinde programın amacı, başvuru süreci ve tarihleri ile seçim kriterlerine ait detaylar yer almaktadır.

Gitmeden Önce:

Başvuru ve seçim süreci sonunda başarılı olan ve yurtdışı öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerimizin, karşı üniversiteye gitmeden önce Birim Koordinatörüne dilekçe ekinde üçer nüsha halinde (kendileri tarafından doldurulmuş ve imzalanmış) Learning Agreement ve Akademik Tanınma Belgesi sunmaları gerekmektedir. Bu belgeler, öğrencinin yurtdışında geçireceği yarıyıl/larda Fakültemizde alması gereken dersler ile gideceği üniversitede bu derslere eşlenik olarak almak istediği derslerin (toplam min.30 AKTS olması şartıyla) tespit edilmesi ve onaylanması amacıyla hazırlanmaktadır. Fakültemize teslim edilmesi gereken dilekçeler için tıklayınız.

Başvuru ve seçim süreci sonunda staj başvuruları kabul edilen öğrencilerin ise gitmeden önce Birim Koordinatörüne dilekçe ekinde (kendileri ve staj yapacakları işletme yetkisi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış) üç nüsha Training Agreement sunmaları gerekmektedir. Staj yapılacak olan işletmenin faaliyet konusu, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu alan ile ilgili olmak zorundadır.

Döndükten Sonra:

Öğrencilerin öğrenim ve staj sürelerinin tamamlanmasını takiben, ülkemize dönüşlerinde Rektörlük Erasmus Ofisine, Transcript of Records (öğrenim gören öğrencilerin), Confirmation Letter (öğrenim ve staj öğrencilerinin), Nihai Rapor Formu teslim etmeleri gerekmektedir. Fakültemizdeki işlemleri için Erasmus Bölüm Koordinatörlerine hareketlilik sonrası dilekçe ve ek belgeleri göndermeleri gerekmektedir. Teslim alınan belgeler ve öğrencilerin başarı durumları Fakültemiz Yönetim Kurulu’nda değerlendirilerek, öğrencilerin ders eşleştirmeleri ve nihai  İşlemlerin zamanında ve eksiksiz gerçekleştirilebilmesi açısından, öğrencilerin gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ederiz.

Gerekli dokümanlar için tıklayınız.

Öğrenciler için EWP LA Rehberi

Koordinatörler için EWP LA Rehberi

Erasmus+ Stajı Bulma Web Platformu (https://erasmusintern.org/)


 
 

Dr. Öğr. Üyesi Edina AJANOVİC, Fakülte Temsilcisi- edinaajanovic@akdeniz.edu.tr

Doç. Dr. Zeki AKINCI, Turizm İşletmeciliği Bölümü - zakinci@akdeniz.edu.tr

Doç. Dr. Yakın EKİN, Rekreasyon Yönetimi Bölümü- ekin@akdeniz.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Aylin GÜVEN, Turizm Rehberliği Bölümü - aylinguven@akdeniz.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Eda ALPHAN, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü - edaalphan@akdeniz.edu.tr

 
Eklenme tarihi :4.10.2022 16:19:05
Son güncelleme : 19.07.2023 14:59:00