Program Çıktıları

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü program çıktıları aşağıda sıralanmıştır:

1 İşletmecilik (finans-muhasebe, insan kaynakları yönetimi, pazarlama, araştırma-geliştirme vb.) ve yönetim (örgütleme, planlama, koordinasyon, motivasyon, kontrol etme) bilgilerini gastronomi ve yiyecek içecek işletmeciliği alanlarına uygular
2 Gastronomi ve yiyecek içecek işletmeciliğine özgü alanlarda (yiyecek içecek üretimi, servisi, yiyecek-içecek maliyet yönetimi, menü yönetimi, gastronomi turizmi gibi) ayrıntılı bilgi sahibi olur, zaman içerisinde bunlardan birinde uzmanlaşır ve alanıyla ilgili temel yazılımları kullanır
3 Gastronomi ve yiyecek içecek işletmeciliği alanına uygulanabilecek araştırma yöntemlerini kullanarak yiyecek içecek işletmelerinin hizmet üretim süreçlerini çözümler, olası problemleri tanımlar, alternatif çözümleri tasarlar, planlar, uygular ve denetler.
4 Yiyecek içecek işletmelerinin bölümlerini tanır, bölümlerin birbirleriyle ilişkilerini kavrar, görev yaptığı işletmenin örgüt kültürüne uyum sağlar, işletmenin politikaları, amaçları, yönetim tarzı ve stratejilerini açıklar.
5 Gıda ile ilgili politikalar ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olur ve bu konulardaki değişiklikleri yorumlar.
6 Hizmet sunulan misafirlerin özel hayatları, kişisel bilgilerinin gizliliği, kişisel güvenliği ve sağlıkları konusunda hassasiyet gösterir ve bu konuda gerekli tedbirleri alır.
7 Kalite bilinci çerçevesinde hizmet sunulan misafirlerin kültürlerine ve ihtiyaçlarına ilişkin bir anlayış geliştirir, görev yaptığı işletmenin standartları çerçevesinde misafirleri en üst düzeyde tatmin etmek için çaba sarf eder ve işletme standartlarının yetersiz kaldığı konularda değişiklik önermek üzere sorumluluk alır.
8 Görev yaptığı işletme içerisinde takım çalışması yapar ve işletmenin paydaşları ile işbirliğini geliştirir.
9 Sorumluluğundaki çalışanların mesleki ihtiyaçlarını anlar ve mesleki gelişimlerini yönetir.
10 En az iki yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurar.
11 Gastronomi ile ilgili sanatsal, teknolojik ve mesleki gelişmeleri takip eder,  değişimleri işletmesine uyarlar ve bu gelişmelere göre bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırır.
12 Ülkenin gastronomi mirası hakkında bilgi sahibi olur ve bu mirasının turizm ve yiyecek içecek işletmeciliği açısından değerlendirilmesine ilişkin bakış açısı geliştirir.
Eklenme tarihi :14.09.2023 09:44:17
Son güncelleme : 14.09.2023 09:44:17