Turizm Rehberliği Bölümü Genel Tanıtım

Kuruluş Tarihi:  2013


Bölüm Hakkında Genel Bilgi: Turizm Rehberliği programının amacı, bilimsel ve kaliteli bir eğitim öğretim sağlamak suretiyle turizm sektörü için nitelikli turist rehberleri yetiştirmektir. Bu program sayesinde istikrarlı olarak büyüyen turizm sektörü için iyi derecede yabancı dil bilen, Türkiye’yi tarihi, kültürü ve coğrafyasıyla en iyi şekilde tanıyan, iyi insan ilişkileri kurabilen, analitik düşünebilen, sorun çözme, yönetim ve organizasyon bilgisi ve yeteneği gelişmiş, hoşgörü, nezaket, saygı, dürüstlük gibi temel değerlere sahip, liderlik ve temsil yeteneği olan nitelikli turist rehberleri ve yönetici adayları yetiştirilmesi mümkün olacaktır. Turizm rehberliği öğrencileri 4 yıl boyunca farklı disiplinleri birleştiren ders programını tamamlayarak mezun olmaktadırlar. Bölüm öğrencileri, zorunlu olarak katıldıkları Türkiye turu sayesinde, Türkiye’nin tarihi ve turistik yerleri hakkında uygulamalı bilgi sahibi olmaktadırlar. Lisans eğitimini, Türkiye turunu başarıyla tamamlayan ve yabancı dil sınavın da (YDS) yeterli düzeyde puan alan öğrenciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan turist rehberi ruhsatnamesini alarak turist rehberliği yapmaya hak kazanmaktadırlar.


Bölüm Öğrenme Hedefleri: Turist Rehberliği Bölümünün temel hedefi, en az iki yabancı dili bilen, ülkemizi yerli ve yabancı turistlere en iyi şekilde tanıtacak bilgi ve donanıma sahip profesyonel turist rehberleri yetiştirmektir.


Bilimsel ve Mesleki Yeterlilikler

Bilgi (Program Yeterlilikleri):

 • Turist Rehberliği ile ilgili yasal düzenlemeleri, mesleki hak ve yükümlülükleri bilmek.
 • Turizm ve turist rehberliği alanında temel kavramları tanımlamak.
 • En az bir yabancı dilde mesleki bilgileri aktarmak.
 • Turlarda ülkenin kültürel ve coğrafi özelliklerini ayrıntılı bir şekilde tanıtarak grup liderliği yapmak.
 • Turizm rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye’nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerleri konusunda uzmanlaşmak ve ülkenin tanıtım görevini üstlenmek.
 • Turizm ve turizm mesleği ile ilgili yenilikleri takip edip, kendini geliştirmek.
 • Türkiye’deki kültürel ve doğal miras varlıklarının korunması hususunda yüksek bilinç düzeyine ulaşmak.
 • Dünya üzerindeki diğer farklı kültürleri, dinleri, uygarlıkları Türkiye’deki örneklerle harmanlayarak kullanabilmek.
 • Alternatif turizm türlerine hakim olarak sürdürülebilir turizm çerçevesinde ülke turizmine çözümler üretebilmek ve farkındalık yaratmak.
 • Eğitimi esnasında almış olduğu tüm donatılar ile bilimsel nitelikte çalışmalar yapabilmek.

 

Beceri (Alan Yeterlilikleri):

 • Turizm Rehberliği ile ilişkili genel turizm, tarih, sanat tarihi, arkeoloji, din, mitoloji, turizm coğrafyası, flora ve fauna, turizm pazarlaması,  rehberlik meslek bilgisi, turizm mevzuatı, iletişim, işletme, yönetim ve organizasyon, ilk yardım ve sağlık bilgisi gibi alanlarında ileri düzeyde bilgi ve donanım sahibi olmak ve bu alanlarda bilimsel araştırma yöntemlerini bilmek ve uygulamak.
 • Meslek ile ilgili yasal düzenlemeleri, mesleki hak ve yükümlülükleri bilmek.
 • Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygulamak
 • Meslek hayatı için gerekli olacak Yabancı dil konusunda B2 seviyesinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurma becerisi ve bir 2. dil bilgisine sahip olmak.

Kariyer/İstihdam Olanakları:

 • Turist rehberliği programından mezun olan öğrenciler Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğine (TURSAB) üye olan A, B ve C grubu seyahat acentecileri, tur operatörlerinde yerel ve yurtdışına yönelik tüm turlarda tur rehberi ve otel rehberi olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca öğrenciler, mezuniyet sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması:


Üst Derece Programlara Geçiş: Lisans düzeyinde Turist Rehberliği programından mezun olan öğrenciler Turizm İşletmeciliği Anabilim dalı ve farklı anabilim dallarında lisansüstü programlarına kayıt yaptırabilirler.

 
Eklenme tarihi :3.10.2022 16:54:45
Son güncelleme : 6.10.2022 10:33:19