Program Çıktıları

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi
Turizm Rehberliği Bölümü program çıktıları aşağıda sıralanmıştır:

1 (Kuramsal/ Olgusal) Turizm işletmeciliği, seyahat işletmeleri ve turizm rehberliği ile ilgili kuramlar, olgular, kavramlar,  ilkeler, hizmet verme süreçleri ve işlemleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
2 (Kuramsal/ Olgusal) Turizm işletmeciliği, seyahat işletmeleri ve turizm rehberliği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
3 (Bilişsel) Öz değerlendirme yapar ve uygulamalardan sonuç çıkarır.
4 (Uygulamalı) Turizm rehberliği ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
5 (Uygulamalı) Turizm rehberliği ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir,  geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
6 (Uygulamalı) Turizm rehberliği mesleğinin icrası için gerekli fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.
7 (Uygulamalı) Turizm rehberliğinin gerektirdiği karar, uygulama ve davranışlarda turizm rehberliğine ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
8 (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği) Alanındaki işleri ve mesleğini yerine getirirken bağımsız çalışır.
9 (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği) Bağımsız ve gerekli hallerde bir ekip üyesi olarak çalışır, uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunların çözümü için sorumluluk alır.
10 (Öğrenme Yetkinliği) Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
11 (Öğrenme Yetkinliği) Turizm rehberliği ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder.
12 (İletişim ve Sosyal Yetkinlik) Yönettiği ya da eşlik ettiği turlarla ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.
13 (İletişim ve Sosyal Yetkinlik) Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurar.
14 (İletişim ve Sosyal Yetkinlik) En az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde  (en az turizm rehberliği ile ilgili bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
15 Türkiye’nin tarihi,  turistik ve doğal alanları hakkında detaylı bilgiye sahip olur.
16 Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası rehberlik yapabilir olmak
17 Turizm, Tarih, Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Coğrafya  bilgisine sahip olmak
18 Çeşitli dini inanışlar, mitoloji, sanat tarihi, arkeoloji konularında uzmanlaşarak, bu bilgilerini kültür turları sırasında yerli ve yabancı turistlere aktararak bulundukları bölgeyi ve ülkeyi tanıtım görevini yapar.
19 Kültür turlarında gruplara liderlik ederek, ziyaret edilen bölgelerin kültürel ve coğrafi özelliklerini ayrıntılı olarak tanıtır.
Eklenme tarihi :14.09.2023 14:27:54
Son güncelleme : 14.09.2023 14:27:54