Azami Süresini Dolduran Öğrenciler için Ek Sınav Duyurusu

KDENİZ ÜNİVERSİTESİ

2547 Sayılı Kanunun 44 üncü Maddesinin (c) Bendinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar ile Önlisans ve Lisans Diploma Programı Öğrencilerine 2023-2024 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı Sonu Ek Sınav Tarihleri ve ders kayıt hakkı kazananlar için 2023-2024 Eğitim Öğretim Bahar Yarıyılı Ders Kayıt Takvimi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 06.07.2023 tarih ve 45249 sayılı Azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerle ilgili işlemler konulu yazısı gereğince;

1) Azami öğrenim süreleri sonunda son sınıf öğrencilerine, devam koşulunu yerine getirerek başarısız olunan, devamsızlıktan başarısız olunan ve daha önce hiç almadığı teorik dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Söz konusu öğrenciler mezuniyet aşamasında olmadıkları için gerekli GANO’yu sağlasalar bile “DD ve DC” koşullu başarılı harf notu olan dersleri başarısız sayıldığından ek sınavlara girmek zorundadırlar. Uygulamadan başarısız olunan dersler için ek sınav hakkı kullanılamaz ancak uygulama süresi verilir.

2) Öğrencilerin her iki ek sınavdan birer kez yararlanma hakları vardır. Birinci ek sınava giremeyen öğrenci ikinci ek sınavdan yararlanabilir. Söz konusu sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.

3) Ek sınav başvuruları aşağıda yer alan tarihlerde yapılır. Sınavın yeri ve saati ilgili Birim Yönetim Kurulunca belirlenir, birimin resmi web sayfasında duyurulur

4) İki Ek Sınav Hakkı sonucunda alınan not ham başarı notu sayılır ve “Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği”ne göre harf notuna çevrilir. Bu sınavlarda alınan son not geçerlidir.

*** Akdeniz Üniversitesi 2547 Sayılı Kanunun 44 üncü Maddesinin (c) Bendinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar için tıklayınız.
*** Birim İletişim adresleri için Tıklayınız.

 

Başvuru ve Sınav Takvimi
1. Ek Sınav Başvuru tarihleri:  06-08 Şubat 2024
1. Ek Sınav Tarihleri: 12-15 Şubat 2024
1. Ek Sınav Sonuçlarının Otomasyon Sistemine Girilmesinin Son Günü: 19 Şubat 2024
 
2. Ek Sınav Başvuru tarihleri:  20-22 Şubat 2024
2. Ek Sınav Tarihleri 26 Şubat-01 Mart 2024
2. Ek Sınav Sonuçlarının Otomasyon Sistemine Girilmesinin Son Günü: 04 Mart 2024
Ders Kayıt Takvimi
Ek Sınavlar Sonrası Ders Kayıtlarının Yapılması:  20-23 Şubat 2024

*** Sınav başvuruları OBS üzerinden on-line olarak yapılacaktır. ***

Eklenme tarihi: 5.02.2024 11:45:11
Son güncelleme: 5.02.2024 11:45:11