Turizm Fakültesi


Akademik Başarılarımız
  • Dr. Beykan ÇİZEL´in danışmanlığını yürüttüğü ve Yüksek lisans öğrencisi Demet CEYLAN tarafından hazırlanan ve 10. World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure’da sunulan “Testing Destination Image Scale Invariance Among British, German And Russian Tourists: A Multigroup Confirmatory Factor Analysis” başlıklı tezi, En İyi Yüksek Lisans Tezi Ödülü’ne layık görülmüştür.
  • Dr. Beykan ÇİZEL´in danışmanlığını yürüttüğü ve Doktora Öğrencisi Öğr. Gör. Edina AJANOVİÇ tarafından hazırlanan ve 10. World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure’da sunulan Analysis of Persuasive Communication Process on Online Hotel Review Platforms through Examination of Attitudes and Persuasive Cuesbaşlıklı doktora tezi, En İyi Doktora Tezi Ödülü’ne layık görülmüştür.
  • Dr. Beykan ÇİZEL´in danışmanlığını yürüttüğü ve Doktora Öğrencisi Arş. Gör. Remziye EKİCİ tarafından hazırlanan ve 9.Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresinde sunulan  “Turizm Deneyimlerinin Turist Bakışı Tipolojilerine Göre Fotoğraflara Yansımalarının Analizi” başlıklı doktora tezi, En İyi Doktora Tezi Ödülü’ne layık görülmüştür.
  • 10.2018 tarihinde Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi  Dr .Öğretim Üyesi Murad Alpaslan KASALAK, Yüksek Lisans Öğrencisi Sevinç ISAYEVA ve Turizm Fakültesi  Öğretim Üyesi Doç.Dr. Zeki AKINCI tarafından hazırlanan “Evaluating Academic Motivation, Expectation And Perception Of Tourism Bachelor Degree Students Within The Scope of Turkey and Poland Education in Terms of Sustainability in Educatıon” isimli çalışma Strategıc Research Academy & Strategıc Researches Academıc Publıshing tarafından araştırma ödülüne layık görülmüştür.

Son Güncelleme : 22 Aralık Perşembe 2016
221